IKEA

Privātuma politika

SIA "Paul Mason Properties" (turpmāk – “uzņēmums” vai “mēs”) ciena tavu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Šajā Privātuma politikā mēs informēsim tevi par to, kā apstrādājam tavus personas datus. Mēs apņemamies būt atklāti pret tevi un sniegt skaidru, saprotamu informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, kāds ir apstrādes nolūks, cik ilgi mēs uzglabājam personas datus un kāds ir apstrādes juridiskais pamats, kā arī citu informāciju, kāda mums jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Tēmas:

1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?
   1.1. Videonovērošana
   1.2. Darbā pieņemšana (ieskaitot praksi)
   1.3. Fotogrāfijas un/vai videomateriāli no veikala un/vai preču saņemšanas punktiem un publiskiem pasākumiem/aktivitātēm
   1.4. Sabiedriskās attiecības
   1.5. Vienošanās ar fiziskām personām, ieskaitot saņemtos/izrakstītos rēķinus, dāvanu kartes, balvas un citu dāvanu pieņemšanas–nodošanas aktus
   1.6. Uzņēmējdarbības partneru vai potenciālo uzņēmējdarbības partneru darbinieku/pārstāvju personas dati
   1.7. Tiešā mārketinga piedāvājumi abonentiem tiešsaistē
2. Kam mēs izpaužam personas datus?
3. Personas datu aizsardzība
4. Tavas tiesības
5. Izmaiņas mūsu privātuma politikā
6. Kontakti

1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus par tevi, un apstrādei ir šāds nolūks un juridiskais pamats:

 1.1. Videonovērošana 

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

Attēls un citi personas dati, kas atrodas videonovērošanas kameru redzamības laukā.

Mūsu likumīgās intereses nodrošina mūsu īpašuma, informācijas, darbinieku un trešo personu drošību, lai novērstu, kontrolētu un atklātu pretlikumīgas darbības, un šādu darbību gadījumā veiktu efektīvu izmeklēšanu.

 

Mēs apstrādājam tavus personas datus nolūkā nodrošināt mūsu īpašuma, informācijas, darbinieku un trešo personu drošību, lai novērstu, kontrolētu un atklātu pretlikumīgas darbības, un šādu darbību gadījumā veiktu efektīvu izmeklēšanu.

Tev nav pienākuma sniegt personas datus, un mums nav mērķa tevi identificēt, ja identifikācija nav nepieciešama noteiktu mērķu sasniegšanai. Tomēr, ņemot vērā videonovērošanas raksturu, mēs nevaram garantēt, ka varēsi veikt savus pienākumus vai saņemt mūsu pakalpojumus, nekļūstot par videonovērošanas objektu.

Videonovērošanas ierakstus uzglabā ne ilgāk kā 25 dienas, izņemot gadījumus, kad ierakstā ietvertā informācija nepieciešama kā pierādījums civilprocesā, administratīvā procesā vai kriminālprocesā. Šādos gadījumos videonovērošanas ierakstus var uzglabāt tik ilgi, cik nepieciešams, tos iznīcinot, tiklīdz šie ieraksti vairs nav vajadzīgi.

Mēs nosūtām tavus personas datus datu apstrādātājiem, t. i., tiem, kas mums sniedz sistēmas uzturēšanas pakalpojumus utt.   

 1.2. Darbā pieņemšana (ieskaitot praksi)

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Kontaktinformācija
 • Adrese
 • Darba pieredze
 • Izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus)
 • Valodu prasme
 • Vēlamais atalgojums
 • Kontaktinformācija atsauksmju saņemšanai
 • Citas prasmes atbilstoši amatam, kam esi pieteicies
 • Intervijas piezīmes (šādas piezīmes var ietvert arī tavas atbilstības novērtējumu).

Tava piekrišana – piesakoties uz mūsu izsludinātajām vakancēm, tu piekrīti savā CV un pieteikuma vēstulē norādīto personas datu apstrādei.

 

Dažreiz mēs uzglabājam tavus personas datus savu likumīgo tiesību aizsardzībai, piem., gadījumā, ja tu ierosini lietu par diskrimināciju saistībā ar mūsu atlases procesu konkrētam amatam. Šādā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir mūsu tiesību aizstāvības likumīgās intereses.

 

Mēs apstrādājam tavus personas datus atlases procesa administrācijas nolūkā, piemēram, lai atsauktos uz tavu pieteikumu un atbilstoši ar tevi sazinātos (piem., uzaicinātu uz interviju). Mēs apstrādājam tavus personas datus arī tāpēc, lai izvērtētu tavu pieteikumu, tostarp noteiktu, vai esi piemērots konkrētam amatam, vai tava izglītība, pieredze un valodu prasme atbilst amata prasībām, un vai atalgojuma līmenis ir samērojams ar vēlamo. Atlases procesā mēs intervijās varam veikt piezīmes, kas var ietvert personas datus. Šādus datus apstrādā, lai izvērtētu tavu atbilstību amatam, kam esi pieteicies.

Lūdzu, ņem vērā, ka mēs izmantosim tavus pieteikuma datus tikai atlases procesā uz amatu, kam esi pieteicies. Ja izlemsim apstrādāt tavus personas datus citā nolūkā nekā tas, ar kādu dati sākotnēji savākti, mēs pirms apstrādes sākuma tevi informēsim un nepieciešamības gadījumā lūgsim tavu piekrišanu. Piemēram, ja apstrādājam tavus personas datus atlases procesā konkrētam amatam, mēs varam lūgt tavu piekrišanu nākotnē apstrādāt tavus personas datus saistībā ar citu amatu gadījumos, kad uzskatām, ka tu būtu piemērots citam amatam mūsu uzņēmumā. Ja tu piekritīsi, mēs apstrādāsim tavus datus atlases procesos nākotnē, un tu kļūsi par daļu no mūsu "talantu bāzes”.

Ja kandidāts ir norādījis atsauksmes sniedzēju, mēs apstrādājam arī atsauksmes sniedzēja kontaktinformāciju, lai atlases procesā varētu izvērtēt atsauksmes.

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu iesniedz pieteikumu (savu CV un pieteikuma vēstuli). Mēs varam vākt personas datus no personāla atlases uzņēmumiem, karjeras portāliem vai datubāzēm kā, piemēram, CV Online vai darba aģentūrām, kā arī no izglītības iestādēm vai organizācijām.

Pieteikumu iesniedz brīvprātīgi, tu pats vari izvēlēties, kādus personas datus gribi sniegt un kādā apmērā. Dažos gadījumos, atkarībā no konkrētā amata, mēs varam lūgt papildinformāciju, piemēram, informāciju par tavu vadītāja apliecību. Tu esi atbildīgs par sniegtās personīgās informācijas derīgumu un patiesumu. Izvērtējot pieteikumu, mēs apstrādāsim personas datus, kas ietverti CV un pieteikuma vēstulē. Ja būsi sniedzis informāciju, kas nav nepieciešama atlases procesam, šo informāciju neņemsim vērā.

Lūdzu, atceries – tu nevarēsi piedalīties atlases procesā gadījumā, ja izvēlēsies nesniegt savus personas datus.

Pieteikumu vari iesniegt tad, ja tev ir vismaz 18 gadi. Ja tev vēl nav 18 gadu, tavi pārstāvji ir tavi likumīgie aizbildņi (izņemot īpašus gadījumus, kad atļauts iesniegt pieteikumu no 15 gadu vecuma).

Tavus personas datus uzglabā papīra un digitālā formātā. Datu uzglabāšanas laikposms nav ilgāks par 3 mēnešiem pēc tam, kad slēgta vakance, kurai biji pieteicies. Gadījumā, ja piekrīti nākotnē piedalīties atlases procesā uz citu vakanci, mēs uzglabāsim tavus personas datus ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu no brīža, kad šī piekrišana saņemta.

Mēs nosūtām tavus personas datus mūsu datu apstrādātājiem, piem., tiem, kas mums sniedz IT uzturēšanas pakalpojumus utt.

1.3. Fotogrāfijas un/vai videomateriāli no veikala un/vai preču pasūtīšanas un saņemšanas vietām un publiskiem pasākumiem/aktivitātēm

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

 • Attēls (attēls vai video digitālā formātā)
 • Ja tas nepieciešams konkrētam pasākumam: vārds, uzvārds, e-pasta adrese vai tālruņa numurs.

Tava piekrišana un/vai mūsu likumīgās intereses izplatīt informāciju par mūsu uzņēmumu un tā aktivitātēm.

 

 

Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai izplatītu informāciju par mūsu uzņēmumu un tā aktivitātēm, lai dotu tev iespēju piedalīties mūsu pasākumos un baudīt rezultātu vai ieguvumu.

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu:

 1. piedalies pasākumos un citās aktivitātēs mūsu veikalā un/vai preču saņemšanas un pasūtīšanas vietās (piem., veikala un/vai preču saņemšanas un pasūtīšanas vietu atklāšanā, filmās utt.);
 2. piedalies mūsu konkursos;
 3. Ziemassvētku laikā fotografējies ar Ziemassvētku vecīti un saņem bezmaksas fotogrāfijas;
 4. fotografējies, lai iegūtu savu personalizēto IKEA katalogu.

Piedalīties pasākumos drīkst visi, taču tas nav obligāti. Piedalīties vai ne – tā ir tikai tava izvēle. Ja gribi izvairīties no iespējas, ka varētu uzņemt tavu attēlu, tu vari neapmeklēt mūsu rīkotos publiskos pasākumus vai arī sazināties ar mums un lūgt izņemt savu attēlu no mūsu komunikācijas materiāliem. Ja piedalies mūsu pasākumos, tev jāapzinās, ka tavs attēls tiks uzņemts, un to var izmantot, lai vairotu mūsu uzņēmuma aktivitāšu publicitāti.

Tavu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi mēs vāksim tikai tad, ja gribēsim sagatavot dalībnieku sarakstu vai arī gribēsim tevi informēt par iespēju iegūt/saņemt mūsu sadarbības rezultātu (piem., paņemt personalizēto IKEA katalogu, kad tas būs nodrukāts utt.). 

Tavu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi uzglabāsim līdz pasākuma beigām. Personas datus, kas saistīti ar IKEA katalogu, uzglabāsim 1 gadu pēc pasākuma. Tavu attēlu (fotoattēlu vai video) no pasākumiem/aktivitātēm uzglabāsim 10 gadus pēc pasākuma norises datuma.

Mēs nosūtām tavus personas datus sadarbības partneriem, kas mums sniedz foto un video rediģēšanas pakalpojumus un drukas pakalpojumus, reklāmas aģentūrām, Inter IKEA Systems B.V., datu apstrādātājiem, piem., tiem, kas mums sniedz IT uzturēšanas pakalpojumus utt.

1.4. Sabiedriskās attiecības

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Uzņēmums (plašsaziņas līdzeklis)
 • E-pasta adrese
 • Tālruņa numurs
 • Adrese
 • Sociālo tīklu (Messenger, Viber, WhatsApp, utt.) konts vai citu komunikācijas kanālu (piemēram, Skype) konts
 • Īpašos gadījumos (piem., mediju braucienos, pasākumos ar ēdināšanu) mēs varam lūgt sniegt papildu datus, piemēram, par tavu ēdienkarti – tas nepieciešams, lai rūpētos par tavu veselību un drošību.

Personas datu apstrādes pamatā ir tava piekrišana vai arī mūsu likumīgās intereses, šajā gadījumā sabiedrisko attiecību jomā.

 

Mēs apstrādājam tavus personas datus ar nolūku izplatīt nozīmīgu informāciju sabiedrībai vai atsevišķām sabiedrības grupām. Ja tu vēlies saņemt uzņēmuma korporatīvos jaunumus, mēs vācam noteiktu informāciju par tevi. Mēs izmantojam šos datus, lai nosūtītu tev mūsu uzņēmuma korporatīvos jaunumus, piemēram, paziņojumus presei (e-pasta vēstulē), ielūgumus (e-pasta vēstulē vai rakstiski uz norādītu adresi) un sazinātos ar tevi steidzamos gadījumos, kad jāsniedz tev svarīga, sabiedriski svarīga uzņēmuma informācija (izmantojot tālruņa numuru, sociālos medijus (Messenger, Viber, WhatsApp utt.) vai citus komunikācijas kanālus (piemēram, Skype)).

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu mums sniedz personas datus, e-pasta vēstulē (piemēram, uz adresi komunikacija@IKEA.lv) izsakot sabiedrisko attiecību vai mārketinga speciālistiem vēlēšanos saņemt uzņēmuma jaunumus, vai arī piekrīti saņemt jaunumus, apmeklējot mūsu pasākumus vai tieši sazinoties ar uzņēmuma mārketinga vai sabiedrisko attiecību pārstāvjiem.

Tev nav pienākuma sniegt visus personas datus, bet tikai tos, ko tu vēlētos izmantot saziņai ar mums (piemēram, norādīt tikai uzņēmuma nosaukumu un e-pasta adresi). Nesniedzot savus datus, tu nesaņemsi uzņēmuma jaunumus. Ja mūsu sūtītā informācija tev nav svarīga, tu vari atteikties no šīs informācijas saņemšanas, paziņojot par to e-pasta vēstulē uzņēmuma sabiedrisko attiecību vai mārketinga speciālistiem.

Tavus personas datus mēs uzglabāsim tik ilgi, līdz tu atteiksies no uzņēmuma jaunumu saņemšanas vai citā veidā pieprasīsi dzēst savus datus, vai arī mēs uzzināsim, ka saņēmējs vairs nav pieejams (piem., saņemsim automātisku paziņojumu par to, ka konkrētā persona vairs nestrādā konkrētajā plašsaziņas līdzeklī, vai arī e-pasta adrese vairs neeksistē), vai arī 5 gadus pēc reģistrācijas. Sarakstu ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem pasākumā uzglabāsim 2 gadus pēc pasākuma beigām, bet sarakstu ar citiem dalībniekiem – 1 mēnesi pēc pasākuma beigām. Ja īpašos gadījumos būsim savākuši papildu datus, piemēram, par dalībnieku ēdienkarti, šādus datus uzglabāsim ne ilgāk par pasākuma beigām.

Personas datus izpauž uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piem., dažos gadījumos mēs varam nosūtīt tavus personas datus uzņēmuma sabiedrisko attiecību aģentūrai, lai tā mūsu vārdā publicētu informāciju, datu apstrādātājiem, piem., tādiem, kas sniedz mums IT uzturēšanas pasākumus utt. Pasaules mēroga pasākumos mēs ar tavu piekrišanu varam nosūtīt tavus personas datus Inter Holding B.V. utt.

1.5. Vienošanās ar fiziskām personām, ieskaitot saņemtos/izrakstītos rēķinus, dāvanu karšu, balvu un citu dāvanu pieņemšanas–nodošanas aktus

1.4.1. Vienošanās ar fiziskām personām

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Dzimšanas datums vai personas kods
 • PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs)
 • Saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs;
 • Adrese
 • Kontaktinformācija – e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs.

Mēs apstrādājam personas datus, lai pildītu ar tevi noslēgtā līguma nosacījumus vai noslēgtu ar tevi līgumu, kā arī, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības.

Taču, ja mēs uzglabājam tavus personas datus mūsu likumīgās interešu aizsardzībai, piem., juridisku domstarpību gadījumā, tad šādas personas datu apstrādes pamats ir mūsu tiesību aizstāvības likumīgās intereses.

 

 

Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai noslēgtu ar tevi līgumu, pildītu šo līgumu, uzraudzītu tā īstenošanu, veiktu maksājumus saskaņā ar šo līgumu un apstrādātu sūdzības, kas saistītas ar līguma slēgšanu, īstenošanu un/vai izbeigšanu.

Mēs apstrādājam tavus personas datus arī, lai nodrošinātu nodokļu likumdošanai atbilstošas darbības, t. i., lai rīkotos atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem: aprēķinātu nodokļus un informētu atbildīgās institūcijas par saņemtajiem pakalpojumiem un veiktajiem maksājumiem.

Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai nepieciešamības gadījumā varētu piedzīt parādus un/vai iekasēt citus maksājumus un celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm.

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu mums to sniedz, noslēdzot līgumu un/vai sniedzot pakalpojumus (ja par tiem nav noslēgts līgums) saskaņā ar saimnieciskās darbības veikšanas nosacījumiem. Mēs vācam personas datus par tevi no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes, lai pārbaudītu, vai esi reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs.

Tev jāsniedz mums savs vārds, uzvārds, dzimšanas datums (vai personas kods), PVN maksātāja numurs (ja reģistrēts kā PVN maksātājs), adrese, saimnieciskās sadarbības veicēja apliecības numurs, kā arī kontaktinformācija. Ja tu nesniedz obligāti nepieciešamo informāciju, mēs nevaram noslēgt ar tevi līgumu un nevaram pirkt tevis sniegtos pakalpojumus.

Tavus personas datus uzglabāsim 10 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgumā paredzēts garantijas laiks, kas pārsniedz iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā līdz garantijas laika beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā gadu pēc atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanas. Ja esi sniedzis mums pakalpojumus, bet ar tevi nav slēgts līgums, tavus personas datus uzglabā 10 gadus pēc pakalpojuma sniegšanas un atbilstošā grāmatvedības dokumenta sagatavošanas.

Mēs nosūtām tavus personas datus bankām, valsts institūcijām (galvenokārt ieņēmumu dienestam), auditoriem, dokumentu arhivēšanas uzņēmumam, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, datu apstrādātājiem, piem., IT uzturēšanas uzņēmumiem utt.

1.5.2. Rēķini fiziskām personām/no fiziskām personām

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

 • Vārds
 • Uzvārds
 • PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs)
 • Saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs
 • Adrese
 • Kontaktinformācija – e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs.

Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktos pienākumus.

Taču, ja mēs uzglabājam tavus personas datus mūsu likumīgo interešu aizsardzības nolūkā, piem., lai piedzītu parādus un/vai iekasētu citus maksājumus, šajā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir mūsu likumīgo tiesību aizstāvība.

 

 

Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai varētu atbilstoši izrakstīt/saņemt rēķinus, t. i., saskaņā ar likumdošanas prasībām un lai varētu nodrošināt Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas pareizību. Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai nepieciešamības gadījumā varētu piedzīt parādus un/vai iekasēt citus maksājumus un celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm.

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu mums to sniedz, lai izrakstītu rēķinu par nopirktajām precēm un pakalpojumiem, vai arī, kad tu izraksti šādu rēķinu mums.

Kad mēs izrakstām rēķinus, tev jāsniedz mums savs vārds, uzvārds, PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs), adrese, saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs. Ja tu nesniedz prasīto obligāto informāciju, mēs nevaram izrakstīt tev rēķinu.

Tavus personas datus uzglabā 10 gadus pēc rēķina izrakstīšanas/saņemšanas.

Mēs nosūtām tavus personas datus bankām, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), auditoriem, dokumentu arhivēšanas uzņēmumam, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, datu apstrādātājiem, piem., IT uzturēšanas uzņēmumiem utt.

 1.5.3. Dāvanu kartes, balvas un citu dāvanu pieņemšanas-nodošanas akti

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Gadījumā, ja dāvanu kartes, balvas vai citas dāvanas vērtība pārsniedz 15 EUR: personas kods, pases numurs vai personas apliecības numurs, vai uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā numurs, vai ārzemju personu apliecinoša dokumenta numurs.

Pildīt piemērojamos tiesību aktos noteiktos pienākumus.

 

Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai pareizi īstenotu nodokļu likumdošanā noteiktos pienākumus, lai aprēķinātu nodokļus un paziņotu ienākumu dienestam par tev piešķirtajiem atvieglojumiem.

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad pasniedzam tev IKEA dāvanu karti, balvu vai citu dāvanu bez maksas, un tu paraksti nodošanas-pieņemšanas aktu.

Tev jāsniedz mums savs vārds, uzvārds. Gadījumā, ja dāvanu kartes, balvas vai citas dāvanas vērtība pārsniedz 15 EUR, ir jāsniedz personas kods, pases numurs vai personas apliecības numurs, vai uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā numurs, vai ārzemju personu apliecinoša dokumenta numurs. Ja tu nesniedz prasīto obligāto informāciju, mēs nevaram nodrošināt atbilstošu nodokļu likumdošanā noteikto pienākumu izpildi un varam atteikties tev bez maksas izsniegt IKEA dāvanu karti, balvu vai citu dāvanu.

Tavus personas datus uzglabā 10 gadus pēc pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas datuma.

Mēs nosūtām tavus personas datus valsts institūcijām (galvenokārt Valsts ieņēmumu dienestam), auditoram, datu apstrādātājiem, piem., dokumentu arhivēšanas uzņēmumam utt.

 1.6. Uzņēmējdarbības partneru vai potenciālo uzņēmējdarbības partneru darbinieku/pārstāvju personas dati

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

 • Vārds
 • Uzvārds
 • E-pasta adrese
 • Tālruņa numurs
 • Amats.

Likumīgās intereses slēgt un īstenot vienošanās ar uzņēmējdarbības partneriem un veidot jaunas uzņēmējdarbības attiecības ar potenciāliem uzņēmējdarbības partneriem.

 

Mēs apstrādājam tavus personas datus kā uzņēmējdarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus, lai parakstītu vienošanās, īstenotu tās un/vai sazinātos ar vienošanās īstenošanu saistītos jautājumos.

Mēs apstrādājam tavus personas datus kā potenciālā uzņēmējdarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus, lai veidotu jaunas uzņēmējdarbības attiecības (piem., saņemot komerciālus piedāvājumus mūsu konkursos).

Mēs iegūstam tavus personas datus no tevis vai mūsu uzņēmējdarbības partneriem vai potenciālajiem uzņēmējdarbības partneriem.

Tavus personas datus kā uzņēmējdarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus uzglabā 10 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgumā paredzēts garantijas laiks, kas pārsniedz iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā līdz garantijas laika beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā gadu pēc atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanas.

Tavus personas datus kā potenciālā uzņēmējdarbības partnera/pārstāvja datus uzglabā līdz konkursa beigām.

Mēs varam atklāt tavus personas datus auditoriem, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), finanšu un juridiskajiem konsultantiem, datu apstrādātājiem, piem., dokumentu arhivēšanas uzņēmumam, IT uzturēšanas uzņēmumiem utt.

1.7. Tiešā mārketinga piedāvājumi abonentiem tiešsaistē

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

Vārds, e-pasta adrese, informācija par jaunumu saņēmēja darbībām (informācija par to, vai ir lasīti jaunumi, kad tie lasīti un cik reizes lasīti (vai atvērti), vai pārsūtīti, kāda operētājsistēma un kāds e-pasta serveris izmantoti, ieskaitot servera atrašanās vietu).

Mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz tavu piekrišanu

Ja tu mūsu tīmekļa vietnē piekrīti saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus, mēs tev pa e-pastu sūtīsim informāciju par mūsu precēm, pakalpojumiem, īpašajiem piedāvājumiem un atlaidēm.

Ja esi piekritis saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus savā e-pastā, mēs vācam informāciju par aktivitātēm saistībā ar jaunumiem (vai jaunumi ir lasīti, kad tie lasīti, cik reizes lasīti (vai atvērti), vai pārsūtīti, kāda operētājsistēma un kāds e-pasta serveris izmantots, ieskaitot servera atrašanās vietu), lai saprastu, vai mūsu sūtītā informācija ir tev svarīga.

Tu vari atteikties no tiešā mārketinga piedāvājumiem nospiežot saiti abonēšanas anulēšanai e-pastā vai sazinoties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Piesakoties tiešā mārketinga piedāvājumu saņemšanai, to apliecini, ka norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un ka esi sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu.

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu izmanto karti vai piesakies jaunumu saņemšanai.

Personas datus tiešā mārketinga piedāvājumiem tīmekļa vietnē uzglabā tik ilgi, kamēr vēlies saņemt no mums tiešā mārketinga piedāvājumus, taču ne ilgāk kā 6 mēnešus pēc pēdējām ar jaunumiem veiktajām darbībām.

Personas datus izpauž uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piem., IT uzturēšanas uzņēmumiem, mediju aģentūrām, uzņēmumam, kura platformu mēs izmantojam jaunumu nosūtīšanai, datu apstrādātājiem un SIA “Felit” . Domstarpību gadījumā mēs nosūtam tavus personas datus juridiskajiem padomniekiem.

 2. Kam mēs izpaužam personas datus?

Mēs izpaužam tavus personas datus: 

a) uzņēmumiem, ar ko sadarbojamies.

Personas datus izpauž uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus un ir minēti katrā sadaļā. Šiem uzņēmumiem ir atbilstoši jānodrošina tavu personas datu drošība, uzņēmumi nedrīkst izmantot datus neatļautiem nolūkiem, un tiem ir jānodrošina, lai tāpat rīkotos arī to piegādātāji;

b) valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī citām personām, kas pilda likumā noteiktās funkcijas.

Mēs nosūtām tavus personas datus valsts un pašvaldību iestādēm un citām personām, kas pilda likumā noteiktās funkcijas, saskaņā ar šo iestāžu vai personu pieprasījumu, vai arī, lai īstenotu mūsu likumīgās tiesības celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības.

3. Personas datu aizsardzība

Attiecībā uz tevis sniegtajiem personas datiem mēs ievērojam šādus piesardzības pasākumus:

a) drošība.

Tavu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Tavus personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam;

b) nosūtīšana pāri robežai.

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt tavus personas datus Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā. Taču mūsu pakalpojumu sniedzēji un uzņēmējdarbības partneri atrodas dažādās pasaules valstīs. Dažreiz var gadīties, ka mums jānosūta tava informācija kādam no uzņēmumiem, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Šādos gadījumos mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai tava informācija būtu drošībā, lai varētu paļauties uz Eiropas Komisijas lēmumiem par aizsardzības līmeņa pietiekamību. Šie lēmumi nozīmē – Eiropas Savienība uzskata, ka attiecīgās valsts likumdošana vai noteikumi nodrošina atbilstošu tavu personas datu aizsardzību. Ja gribēsim uzglabāt tavu informāciju Amerikas Savienotajās Valstīs, mēs izmantosim "Privātuma vairogu”, tas ir, vienošanos starp Eiropas Savienības un ASV valdību. Gadījumos, kad nav lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību, mēs slēdzam līgumu, kas ietver standarta nosacījumus vai citus Eiropas Savienības pieņemtus apstiprinātus nosacījumus, rīcības kodeksus, sertifikātus utt.

Vairāk informācijas par personas datu aizsardzības pasākumiem var iegūt, iesniedzot mums atbilstošu iesniegumu.

 4. Tavas tiesības

Tev ir tiesības:

a) piekļūt saviem datiem – tev ir tiesības iegūt no mums informāciju par to, vai mēs apstrādājam tavus personas datus un gadījumos, kad tā ir, piekļūt saviem personas datiem;

b) labot savus datus – tev ir tiesības pieprasīt, lai mēs izlabojam nepareizus personas datus;

c) dzēst savus datus – zināmos apstākļos tev var būt tiesības uz tavu personas datu dzēšanu; šīs tiesības nav spēkā tad, ja apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu vārda un informācijas brīvību, lai pildītu likumā noteiktās prasības vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

d) noteiktos gadījumos personīgi saņemt vai nosūtīt savus personas datus citam uzņēmumam (šīs tiesības sauc par tiesībām uz datu pārnešanu). Šīs tiesības attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir tava piekrišana vai līgums, kā arī tad, kad apstrāde notiek automatizēti;

e) ierobežot savu datu apstrādi – noteiktos apstākļos tev ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;

f) iebilst pret savu datu apstrādi – tev ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam tavus datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses;

g) iebilst pret savu datu apstrādi – tev ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam tavus datus tiešā mārketinga nolūkā;

h) jebkurā laikā atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei.

Lai īstenotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedz mums vai Datu aizsardzības speciālistam rakstisku pieprasījumu (kontaktinformācija minēta tālāk).

Gadījumā, ja uzskati, ka mēs neapstrādājam personas datus atbilstoši piemērojamai likumdošanai, tev ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv).

 5. Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Mēs regulāri pārskatām savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2018. gada 28. jūnijā.

 6. Kontakti

Ja tev ir jautājumi par tavu personas datu apstrādi, prasības vai arī tu vēlētos sniegt atsauksmi, lūdzu, sazinies ar mums:

SIA Paul Mason Properties, reģistrācijas numurs: 50103951541, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 10-32, Rīga, Latvija, LV-1010, tālruņa numurs: +371 63301000, e-pasta adrese: info@IKEA.lv.

Datu aizsardzības speciālists: dpo@IKEA.lv.

Tu vari sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu arī nosūtot mums vēstuli uz iepriekš minēto adresi, ar norādi, ka tā ir Datu aizsardzības speciālistam.