IKEA FAMILY privaatsuspoliitika

SIA Paul Mason Properties (edaspidi „meie”) austab teie privaatsust ja on pühendunud selle kaitsmisele järgides selles privaatsuspoliitikas kehtestatut (edaspidi „privaatsuspoliitika”). Selles privaatsuspoliitikas informeerime teid selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid. Soovime olla läbipaistvad ja anda teile selget infot töödeldava teabe, töötlemise eesmärgi, isikuandmete säilitamise ja töötlemise õiguslike aluste ning teistsuguse teabe kohta, mida on vaja asjakohaste õigusaktide rakendamiseks.

Teemad:
1.    Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?
1.1. IKEA konto
1.2. IKEA FAMILY
1.3. Statistiline analüüs
1.4. Otseturundus 
2.    Kuidas me teie kohta isikuandmeid kogume?
3.    Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame? 
4.    Kellega isikuandmeid jagatakse?
5.    Isikuandmete kaitse
6.    Teie õigused 
7.    Muutused meie privaatsuspoliitikas 
8.    Kontaktandmed

1.    Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?
Kui ühinete IKEA FAMILY programmiga või nõustute saama turundusteateid meie kodulehel, annate meile enda kohta isikuandmeid, mida me töötleme. Töödeldavate isikuandmete kategooriad, eesmärgid ja nende töötlemise õiguslik alus on järgnev:

1.1    IKEA konto (registreerimine ja haldamine)
Isikuandmete kategooriad   Töötlemise õiguslik alus
E-mail, nimi, perekonnanimi, telefoninumber, salasõna (krüpteeritud), nimekiri lemmiktoodetest (tooted, hind, kuupäev), tegevus IKEA kontol, kaasa arvatud tehniline teave (sisselogimise info, näiteks viimane kord, kui sisse logisite), IKEA FAMILY kaardi detailid, mis on täpsustatud paragrahvis 1.2 (kui registreerisite IKEA FAMILY kaardi), info, mille annate, kui tellite otseturundusteated, mis on täpsustatud paragrahvis 1.2 või 1.4 (kui olete selle tellinud), e-mailide detailid, näiteks, kui loote IKEA konto veebilehel, saadame teile kinnituseks e-maili või kui palute salasõna meeldetuletust, lühisõnumite detailid, näiteks, kui loote IKEA konto poes, saadame teile kinnituskoodi Teie nõusolek, mille annate siis, kui konto aktiveerite

Saate luua IKEA FAMILY konto meie veebilehel. Sellisel juhul töötleme teie andmeid, et anda teile võimalus luua konto, mille abil saate kasutada teenuseid, mida pakutakse registreeritud kasutajatele, seda haldamise ja hoolduse eesmärgil, samuti selleks, et teid ära tunda, kui te esitate päringuid, et teile teada anda mis tahes muutustest konto tingimustes (Privaatsuspoliitikas, muutustes tingimustes jne) või et teiega hädaolukorras ühendust võtta (kui tekib probleeme teie kontoga, kui mõni toode läheb kaduma jne). Töötleme teatud teie andmeid ka statistilistel eesmärkidel, mida on kirjeldatud paragrahvis 1.3.
Enda IKEA FAMILY kontol näete, milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme, kaasa arvatud IKEA FAMILY detaile (kui olete registreerinud enda IKEA FAMILY kaardi), saate muuta enda kohta käivat infot, muuta seadeid, mis on seotud otseturunduse, mängudes ja/või võistlustes osalemisega, salvestada, printida lemmiktoodete nimekirju.
Kui soovite luua IKEA konto, peate nõustuma tingimustega ja jagama meiega enda isikuandmeid. Kui te tingimustega ei nõustu ja keeldute jagamast enda isikuandmeid, ei saa te kontot luua.
IKEA kontot registreerides kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane ja teie isikuandmed on täpsed ja korrektsed. Ebatäpsuste korral peaksite need kohe parandama.


1.2    IKEA FAMILY 
IKEA FAMILY liikmelisuse haldamine
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
Nimi, perekonnanimi, sünniaeg, e-mail, telefoninumber, riik, IKEA FAMILY kaardi number, ostude ajalugu IKEA FAMILY kaarti kasutades (ostu kuupäev ja aeg, tšeki number, toodete nimed, kogused, hinnad, ostude koguarv); IKEA FAMILY kaardi tüüp (füüsiline või digitaalne) Teiega sõlmitud lepingu täitmine
 
Kui soovite saada IKEA FAMILY liikmeks, saada IKEA FAMILY kaarti ja sellega kaasnevaid hüvesid ning nõustute IKEA FAMILY tingimustega, siis kogume teie kohta teatud andmeid. Kasutame neid andmeid selleks, et välja anda teie isiklikku IKEA FAMILY kaarti, teid identifitseerida küsimuse korral, teie IKEA FAMILY kaardi allahindluste ja teiste hüvede jaoks vajalike tegevuste haldamiseks, teile e-maili saatmiseks teie IKEA FAMILY liikmelisuse kohta (nt privaatsuspoliitika või tingimuste jms muutumise osas) ja selleks, et pakilistel juhtudel teavitada teid teie telefoninumbril (nt tehingutel ilmnevate probleemide puhul, kui te olete midagi kaotanud jne). Samuti selleks, et anda teile olulist IKEA FAMILY infot vastavalt riigile, kus me teie andmeid kogume, näiteks selleks, et saata teile parandatud privaatsuspoliitika ja/või tingimuste parandused teie elukohariigi ametlikus keeles. Töötleme teatud teie andmeid ka statistilistel eesmärkidel, nagu kirjeldatud paragrahvis 1.3.
Kui soovite liituda IKEA FAMILY programmiga, peate nõustuma IKEA FAMILY tingimustega ja jagama meiega neid isikuandmeid. Kui te neid andmeid ei jaga, pole teil võimalik IKEA FAMILY programmiga liituda.
Registreerides IKEA FAMILY programmi liikmelisuse loote ühtlasi IKEA konto. IKEA konto kohta leiate rohkem infot paragrahvist 1.1.
Andes meile enda isikuandmed, kinnitate, et isikuandmed on täpsed ja korrektsed. Kui esineb ebakorrektsusi, peate need kohe parandama. Saate parandada enda kohta käivat teavet, mille loovutasite registreerides IKEA FAMILY kaardi jaoks enda IKEA FAMILY kontol.

Turundus (pakkumised, küsitlused, sündmused jne) IKEA FAMILY liikmetele
Isikuandmete kategooriad  Töötlemise õiguslik alus
Nimi, sünniaeg, riik, sugu, info alla 12-aastaste laste olemasolu kohta, linn, keel, ostude ajalugu IKEA FAMILY kaarti kasutades, IKEA FAMILY kaardi number, lemmiktoodete nimekiri, e-mail, e-maili jälgimistegevused (info, kas e-maili loeti, kui palju seda loeti (või avati), kas see saadeti edasi, millist operatsioonisüsteemi kasutati, millist e-maili serverit kasutati ja kus see asub). Töötleme teie isikuandmeid turunduse eesmärkidel, vastavalt teie nõusolekule ja meie õiguslikule huvile pakkuda tooteid ja/või teenuseid, mis vastavad teie vajadustele, loome ka teist profiili
   
Saadame teile infot toodete, teenuste, pakkumiste ja müügikampaaniate kohta, kuid teeme seda vaid juhul, kui annate meile loa sellise info saatmiseks.
Kui nõustusite saama turundusinfot e-maili teel, siis selleks, et paremini mõista infot, mida me saadame, on meie jaoks oluline jälgida uudiskirja teavet (selle kohta, kas uudiskirja loeti, millal seda loeti, mitu korda seda loeti (või avati), kas seda saadeti edasi, millist operatsioonisüsteemi kasutati, millist e-maili serverit kasutati ja kus see asub).
Samuti kasutame kasutajaprofiile selleks, et teha selle põhjal suunatud pakkumisi, nt põhinedes teie vanusele, riigile, soole, linnale, sellele, kas teie peres on alla 12-aastaseid lapsi, lemmiktoodete nimekirjale ja ostude ajaloole, pakume tooteid ja/või teenuseid, mis vastavad paremini teie vajadustele.
Vahel võime teid kutsuda erilistele sündmustele või paluda teil osaleda küsitlustes, nt selle kohta, milliseid tooteid te eelistate, miks te ostate üht või teist toodet või milline näeb välja teie unistuste kodu. Teeme seda selleks, et õppida tundma teie eelistusi ja teha teie vajadustele vastavaid pakkumisi. See teave on puhtalt vabatahtlik ja te ei ole kohustatud vastama nendele küsitlustele või osalema sündmustel.
Saate loobuda IKEA FAMILY turundusteadetest muutes enda valikut IKEA kontol, vajutades linki „Tühista tellimus” e-mailis või võttes meiega ühendust allpool mainitud kontaktandmetel.

Mängud ja/või võistlused IKEA FAMILY kaardi omanikele
Isikuandmete kategooriad   Töötlemise õiguslik alus
Nimi, perekonnanimi, ostude ajalugu IKEA FAMILY kaarti kasutades (ostu kuupäev ja aeg, tšeki number, toodete nimed, kogused, hinnad, ostude koguarv); IKEA FAMILY kaardi number, e-mail, telefoninumber.

Võitmise korral: nimi, perekonnanimi, isikukood, auhinna ja/või mis tahes teise kingi väärtus, allkiri, aadress (juhul, kui auhind või mis tahes teine kingitust saadetakse teile koju).
Teie nõusolek.
Võidu korral on andmete töötlemise seaduslik alus meie kohustus.
Kui saadakse mis tahes kaebus seoses mängu/loteriiga ja/või võistlusega, on andmete töötlemise aluseks meie legitiimne huvi kaitsta meie õigusi.

Kui registreerite IKEA FAMILY kaardi või logite sisse enda IKEA kontole, saate otsustada, kas soovite osaleda mängudes ja/või võistlustes, mis on mõeldud IKEA FAMILY kaardi omanikele. Osalemine ei ole kohustuslik, olete enda valikutes vaba. Kui olete andnud nõusoleku mängudes ja/või võistlustes osaleda, nõustute ja mõistate, et teie eelnevalt jagatud IKEA FAMILY kaardiga seonduvad detailid lisatakse automaatselt kõikidesse IKEA FAMILY kaardi omanikele mõeldud ja meie poolt korraldatavatesse mängudesse ja/või võistlustesse ilma igasuguse eraldi registreerimise või teavitamiseta juhul, kui mängu ja/või võistluse tingimused on täidetud. Ühtlasi nõustute, et võitmise korral kuulutatakse teie IKEA FAMILY kaardi number avalikult välja mängu ja/või võistluse veebilehel või sotsiaalmeedias.
Kui olete andnud nõusoleku osaleda IKEA FAMILY kaardi omanikele mõeldud mängudes ja/või võistlustes, töötleme teie isikuandmeid eesmärgiga organiseerida, läbi viia, hallata mänge ja/või võistlusi, teha kindlaks võitjad, kuulutada välja võitjaid, üle anda auhinnad ja/või mis tahes muud kingitused; samuti, võitmise korral töödeldakse isikuandmeid eesmärgiga tagada meie maksukohustuste asjakohane täitmine: maksude arvutamine ja mis tahes teie maksete/hüvede deklareerimine maksuametile. Kui seoses mängude ja/või võistlustega saadakse kaebus, töödeldakse isikuandmeid selleks, et esitada nõudeid, rahuldada nõudeid või kaitsta seaduslikke nõudeid.
Teil on õigus võtta tagasi enda nõusolek koguda ja lasta töödelda teie isikuandmeid seoses IKEA FAMILY kaardi omanikele mõeldud mängudes ja/või võistlustes osalemisega mis tahes ajal, ilma et see piiraks andmete kogumise ja töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist. Saate seda teha IKEA kontol või võttes meiega ühendust (kontaktandmed leiate altpoolt).
Lisainfot selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid seoses mängude ja/või võistlustega, kui kaua me sellist teavet säilitame ja kellega me seda jagame, vaadake meie Üldisest Privaatsuspoliitikast paragrahvis 1.7 (https://www.ikea.lv/et/privacy-policy).

IKEA kataloogist tellimine ja kauba kohaletoomine
Isikuandmete kategooriad  Töötlemise õiguslik alus
Nimi, perekonnanimi, e-mail, aadress Teie nõusolek, mille annate, kui täidate vormi

Kui ühinete IKEA FAMILY lojaalsusprogrammiga, saate võimaluse nautida IKEA FAMILY liikmete hüvesid ning tellida IKEA kataloogi enda koju. Kataloogi tellimine ei ole kohustuslik, see on teie vaba valik. Võite tellida kataloogi koju veebilehel www.IKEA.lv näidatud perioodil, täites erilise vormi.Kataloogi saatmiseks teie kirja pandud aadressile läheb meil tarvis teie nime, perekonnanime, ja aadressi ning e-maili aadressi, et saaksime teid indentifitseerida IKEA FAMILY liikmena ja ühtlasi teha statistikat.
Nime, perekonnanime ja aadressi säilitatakse kataloogi jagamise perioodi lõpuni, ent mitte kauem kui 31. oktoober 2019. E-maili aadressi säilitatakse statistilistel eesmärkidel kuni 31. detsember 2019.
Jagame teie isikuandmeid firmadega, kes teostavad kataloogi kojuvedu teie märgitud aadressile (andmeid töödeldakse Lätis) ja firmaga, mis on märgitud 4. osa a) paragrahvi 2. osas.
Teile jääb igal ajal õigus võtta tagasi enda nõusolek isikuandmete kogumise ja töötlemisega eelnevalt mainitud eesmärgil, ilma et see mõjutaks andmete kogumise ja töötlemise seaduslikkust  enne nõusoleku tagasi võtmist. Seda saab teha, võttes meiega ühendust e-maili teel aadressil ikea@IKEA.lv vastavalt allpool toodud kontaktandmetele.
   
1.3. Statistiline analüüs
Isikuandmete kategooriad  Töötlemise õiguslik alus
Vanus, riik, sugu, teave alla 12-aastaste laste olemasolu kohta, linn, keel, ostude ajalugu IKEA FAMILY kaarti kasutades, lemmiktoodete nimekiri Meie legitiimne huvi, mis tähendab, et statistiliste andmete ja raportite koostamist allpool täpsustatud eesmärkidel.
  
Töötleme ühtlasi ka teie kohta kogutud isikuandmeid automatiseeritud viisidel statistilistel eesmärkidel, näiteks analüüsime, millised tooted on lisatud lemmiktoodete nimekirja, kuna sellised andmed aitavad meil saada üldpilti IKEA kliendist, et saaksime parandada IKEA tooteid ja teenuseid. Statistilise analüüsi tegevustel ei ole mingit seaduslikku või sarnast olulist efekti.
1.4. Otseturundus 
Isikuandmete kategooriad   Töötlemise õiguslik alus
Kui olete loonud IKEA FAMILY konto: nimi, e-mail, e-maili jälgimistegevused (info, kas e-maili loeti, kui palju seda loeti (või avati), kas see saadeti edasi, millist operatsioonisüsteemi kasutati, millist e-maili serverit kasutati ja kus see asub), lemmiktoodete nimekirjad, valikuline: sugu, info alla 12-aastaste laste olemasolu kohta, linn, keel. 

Kui IKEA kontot ei ole loodud: nimi, e-mail, e-maili jälgimistegevused (info, kas e-maili loeti, kui palju seda loeti (või avati), kas see saadeti edasi, millist operatsioonisüsteemi kasutati, millist e-maili serverit kasutati ja kus see asub)
Töötleme isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel vastavalt teie nõusolekule, ühtlasi loome teie profiili vastavalt meie legitiimsele huvile pakkuda tooteid ja/või teenuseid, mis vastavad paremini teie vajadustele.

Kui annate meile kodulehel nõusoleku saata teile turunduspakkumisi, saadame teile e-maili teel infot toodete, teenuste ja müügikampaaniate kohta. Vahel võime teid kutsuda erilistele sündmustele või paluda teil osaleda küsitlustes, nt selle kohta, milliseid tooteid te eelistate, miks te ostate üht või teist toodet või milline näeb välja teie unistuste kodu. Teeme seda selleks, et õppida tundma teie eelistusi ja teha teie vajadustele vastavaid pakkumisi. See teave on puhtalt vabatahtlik ja te ei ole kohustatud vastama nendele küsitlustele või osalema sündmustel. Kui nõustusite saama otseturundusinfot e-maili teel, siis selleks, et paremini mõista infot, mida me saadame, on meie jaoks oluline jälgida uudiskirja teavet (selle kohta, kas uudiskirja loeti, millal seda loeti, mitu korda seda loeti (või avati), kas seda saadeti edasi, millist operatsioonisüsteemi kasutati, millist e-maili serverit kasutati ja kus see asub).

Samuti, kui olete loonud IKEA konto ja jaganud meiega enda valitud lisateavet, pakume teile kindlaid otseturunduspakkumisi, mis põhinevad teie kasutajaprofiilil, nt teie vanusel, riigil, sool, linnal, sellel, kas teie peres on alla 12-aastaseid lapsi, toodete nimekirjal, lemmiktoodete nimekirjal, et pakkuda tooteid ja/või teenuseid, mis vastavad paremini teie vajadustele.

Saate loobuda turundusteadetest IKEA kontol, vajutades linki „Tühista tellimus” e-mailis või võttes meiega ühendust allpool mainitud kontaktandmetel.
Registreerides turunduspakkumistele kinnitate, et teie isikuandmed on täpsed ja korrektsed ning et olete vähemalt 18-aastane.

2.    Kuidas me teie kohta isikuandmeid kogume?
Saame teie kohta teavet, kui jagate meiega enda isikuandmeid registreerides IKEA FAMILY kaardi või IKEA FAMILY konto saamiseks, võtmaks meiega ühendust, kaardi kasutamiseks, uudiskirja saamiseks.

3.    Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?
Teie IKEA FAMILY isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni lõpetate enda IKEA FAMILY liikmelisuse või esitate avalduse enda isikuandmete kustutamiseks või kui on möödunud 5 aastat teie viimasest IKEA FAMILY kaardi kasutamisest poes.
Teie isiklikke andmeid IKEA FAMILY kontol (kaasa arvatud otseturundus IKEA konto omanikele) säilitatakse 5 aastat teie eelnevast sisselogimisest või kuni kuupäevani, millal otsustate konto kustutada. E-mailide detailid, näiteks, kui lõite IKEA konto veebilehel ja saatsime selle kinnituseks e-maili või kui palusite salasõna meeldetuletust, säilitatakse järgneva perioodi jooksul: e-maili sisu – 72 tundi, e-maili saaja, e-maili pealkiri – 15 päeva; lühisõnumite detaile, näiteks, kui lõite IKEA konto poes ja saatsime teile kinnitussõnumi, säilitatakse 72 tundi.
Andmeid, mida kasutatakse statistilise analüüsi eesmärkidel, säilitatakse sama kaua kui IKEA kontot või IKEA FAMILY andmeid.
Isikuandmeid turunduse tarbeks (välja arvatud otseturundus IKEA FAMILY liikmetele või IKEA konto omanikele) meie kodulehel säilitatakse nii kaua, kuni soovite meilt saada turundussõnumeid, kuid mitte kauem, kui 6 kuud pärast viimase uudiskirja saatmist.
4.    Kellega isikuandmeid jagatakse?

Me jagame isikuandmeid järgnevate osapooltega:
a)    Firmad, kellega me töötame
Isikuandmeid jagatakse firmadega, kes pakuvad meile teenust, näiteks meie andmetöötlejatega.
1) IT hooldusfirmad ja IT tuge pakkuvad firmad, mis töötlevad isikuandmeid Euroopa Liidus/Euroopa majanduspiirkonnas;
2)  firma, keda me kasutame uudiskirjade saatmiseks Leedus. Firma kasutab ka alamtöötlejaid, kes pakuvad andmekeskuse teenuseid ja töötlevad isikuandmeid Euroopa Liidus/Euroopa majanduspiirkonnas. Teiste alamtöötlejate jaoks, mis pakuvad andmekeskuse, sisu saatmise, klienditoe ja kommunikatsiooniteenuseid, saadetakse andmed USA-sse. Andmed eelpool mainitud alamtöötlejate jaoks USA-s kantakse edasi andmekaitseraamistiku „Privacy Shield“ alusel, see on kokkulepe Euroopa Liidu ja USA valitsuse vahel;
3) firma, mis pakub e-maili saatmise teenuseid USA-s ja kellele andmed edastatakse andmekaitseraamistiku „Privacy Shield“ alusel;
4) firma, mis pakub SMS keskuse teenust ja töötleb andmeid Leedus ;
5) firma UAB Felit (Leedu IKEA), mis pakub tugiteenuseid ja administratiivteenuseid ning töötleb andmeid Leedus;
Nendelt firmadelt nõutakse teie isikuandmete kaitset ja neil on keelatud kasutada teie andmeid mis tahes volitamata viisil ning on nõutud, et ka nende varustajad järgiksid isikuandmete kaitse põhimõtteid samamoodi. Rohkem teavet isikuandmete kaitse kindlustamise kohta andmete kandmisel väljapoole Euroopa Liitu/Euroopa majanduspiirkonda, saate, kui esitate meile selleks eraldi avalduse.
b)    Muu
Vaidluste korral jagame teie isikuandmeid juriidiliste nõustajatega.
c)    Riigi ja kohalikud valitsusasutused, teised inimesed, kes täidavad neile seaduse poolt ette nähtud funktsioone
Jagame teie isikuandmeid riigi ja kohalike valitsusasutuste ja teiste inimestega, kes täidavad neile seaduse poolt ette nähtud funktsioone vastavalt nende nõudele või selleks, et vastata meie legitiimsele huvile luua, nõuda ja kaitsta seaduslikke nõudeid.

5.    Isikuandmete kaitse
Oleme tarvitusele võtnud järgnevad abinõud seoses isikuandmetega, mida meiega jagate:
a)    Turvalisus
Kasutame paljusid erinevaid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks mis tahes ohtude eest: hävinemine, kadu, muutmine, volitamata avalikuks tegemine või ligipääs. Teie isikuandmed säilitatakse turvaliselt ja need on kättesaadavad vaid piiratud arvule inimestele.

6.    Teie õigused 
Teie õigused on:
a)    õigus juurdepääsule – teil on õigus saada meilt kätte enda kohta käiv teave, olenemata sellest, kas me teie isikuandmeid töötleme või mitte, ja juhul kui töötleme, on teil juurdepääs enda isikuandmetele. Seetõttu teavitame teid eelnevalt töötlemistegevustest selle privaatsuspoliitika kaudu. Kui teil tekib küsimusi või kui sooviksite lähemalt teada, milliseid andmeid me töötleme, võite alati meiega ühendust võtta ja anname teile lisateavet;
b)    õigus parandada – teil on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist. Saate andmeid ka ise muuta IKEA kontol;
c)    õigus kustutada – teatud juhtudel on teil õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist, kui leiate, et meil pole enam vajadust nende hoidmiseks. Või kui olete eelnevalt enda loa andnud, saate selle lihtsalt tagasi võtta. See ei kehti, kui andmete töötlemine on vajalik teie sõnavabaduse ja teabevabaduse tagamiseks, juriidiliste kohustuste täitmise tagamiseks või seaduslike nõuete kehtestamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks;
d)    õigus isikuandmete ülekandmiseks teile või teisele firmale teatud tingimustel (teatud kui andmete ülekantavuse õigus). See kehtib, kui andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul ning kui andmete ülekandmine toimub automaatsel teel;
e)    õigus piirata – teatud tingimustel on teil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist; See tähendab, et  jätkame teie andmete säilitamist, kuid ajutiselt lõpetame selle töötlemise. Miks võib teil tekkida soov seda teha? Näiteks, kui olete meil palunud parandada ebaõiged andmed. Selles situatsioonis võid soovida lõpetada töötlemise kuni andmed on õiged;
f)    õigus vastu seista – teil on õigus olla vastu oma isikuandmete töötlemisele. See kehtib, kui andmete töötlemine põhineb meie või kolmandate osapoolte õiguslikel huvidel. Võite seda teha, kui usute, et teie isiklikud huvid kaaluvad üle meie omad;
g)    õigus vastu seista – teil on õigus meie töötlemisele vastu seista, kui teie isikuandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel, seejuures ka teist profiili loomisel;
h)    õigus igal hetkel loobuda nõusolekust töödelda teie isikuandmeid.

Selleks, et mainitud õigusi kasutada esitage palun kirjalik vastavasisuline avaldus meile või andmekaitseametnikule allpool mainitud teabega.

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseinspektsioonile (http://www.dvi.gov.lv/en/) kui arvate, et teie isikuandmete kasutamine meie poolt ei vasta asjakohasele seadusandlusele.

7.    Muutused meie privaatsuspoliitikas 
Kontrollime regulaarselt enda privaatsuspoliitikat. Seda privaatsuspoliitikat uuendati 1. mail 2019.

8.    Kontaktandmed
Kui teil on küsimusi enda isikuandmete töötlemise kohta või päringuid või kui soovite anda meile tagasisidet, võtke palun ühendust:

SIA Paul Mason Properties, registreerimisnumber: 50103951541, ametlik aadress: Bikeru st. 2, Drelini, Stopini piirkond, LV-2130, Läti, telefoninumber: +371 63301000, e-maili aadress: info@IKEA.lv.

Andmekaitseametnik: dpo@IKEA.lv.
Võite ka ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga, saates meile ülalmainitud aadressile kirja ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.