Kultūra un vērtības

Mēs uzskatām, ka ikviens cilvēks var sniegt kaut ko unikālu.

Mūsu komandu veido dažādi, praktiski un vienkārši cilvēki – mājokļa labiekārtošanas entuziasti. Mūsu darbinieki ir no visas pasaules, un mūs vieno kopīga vīzija: “radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem”. Vīziju varam īstenot, jo turam godā cilvēciskas vērtības. Šīs vērtības vada mūs darba procesā un veido iekļaujošu, entuziasma pilnu un godīgu darba kultūru. Mēs meklējam cilvēkus, kas atbalsta mūsu pozitīvo attieksmi un vērtības.

IKEA pamatvērtības

Mēs cenšamies ievērot šīs vērtības arī darbā.

Vēlme uzlabot un atjaunot

Mēs nekad nepārtraucam meklēt arvien jaunus un labākus risinājumus, iedvesmojoties no ikdienas dzīves, darba un mūsu uzņēmuma. Risinājumi šķietami neiespējamiem izaicinājumiem ir daļa no mūsu panākumiem.  

Būt atšķirīgiem ar jēgu 

IKEA nelīdzinās un negrib līdzināties citiem uzņēmumiem. Mums patīk mest izaicinājumu pārbaudītām metodēm, domāt neierasti, eksperimentēt un uzdrīkstēties kļūdīties. 

Uzticēt un uzņemties atbildību

Mēs ar lepnumu uzticam un uzņemamies atbildību. Savstarpēja uzticēšanās, optimisms un ticība nākotnei iedrošina ikvienu piedalīties uzņēmuma attīstībā.

Būt labam piemēram

Mūsu izpratnē vadība ir darbība nevis stāvoklis. Cilvēku vērtības mums ir svarīgākas par uzkrātām zināšanām un darba pieredzi. Tas nozīmē censties būt labākam, veicinot pozitīvas pārmaiņas arī citos.

Kopības sajūta

Mūsu spēks ir savstarpēja uzticība, kopīgs mērķis un prieks strādāt kopā.Rūpes par cilvēkiem un planētu

Mēs vēlamies rosināt pozitīvas izmaiņas, veicot būtiskas un noturīgas izmaiņas, kas uzlabotu dzīvi gan mums, gan nākamajām paaudzēm.


Taupība
Skaistam un funkcionālam mājoklim jābūt pa kabatai pēc iespējas plašākam cilvēku lokam. Mēs sevi nepārtraukti izaicinām radīt vairāk, patērējot mazāk, nezaudējot augsto kvalitāti, ilgtspēju un ērtības.

Vienkāršība

Vienkārša, saprotama un piezemēta dzīve ir daļa mūsu Smolandes mantojuma. Vienkāršība nozīmē būt tādiem, kādi esam, būt neformāliem, pragmatiskiem, ar reālistisku skatījumu uz dzīvi un neieslīgt birokrātijā.