Cilvēki un sabiedrība

Mēs vēlamies piedalīties labākas dzīves izveidē cilvēkiem un kopienām, kuras skar mūsu uzņēmējdarbība.

Sākot ar mūsu darbiniekiem, piegādātājiem un beidzot ar bērniem un ģimenēm, kas dzīvo dažās no pasaulē visneaizsargātākajām kopienām. Mēs vienmēr cenšamies veicināt vienlīdzību, daudzveidību un cilvēktiesību ievērošanu it visā, ko darām.

Cilvēktiesības 

Īstas vienlīdzības nav, kamēr visi nav vienlīdzīgi. 
Mūsu vīzija “radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem” ietver mūsu darbiniekus, pircējus, piegādātājus un viņu vietējās kopienas.

Cilvēktiesības 

 

Piegādātāji 
Mēs vēlamies, lai mūsu preces raisītu pozitīvas izjūtas visiem, kas ar tām saistīti, tāpēc daudz ieguldām darbā ar saviem piegādātājiem.

Piegādātāji
Sociālie uzņēmēji 

Piegādātāju rīcības kodeksam ir nozīmīga loma mūsu attīstībai. Kodeksā aprakstītas pamatprasības vides, sociālās ietekmes un darba apstākļu jomā.

Sociālie uzņēmēji

Rotaļāsimies pārmaiņām
Miljoniem bērnu visā pasaulē ir liegtas tiesības rotaļāties apstākļu dēļ, ko paši bērni nespēj ietekmēt, piemēram, kara, konfliktu, dabas katastrofu vai nabadzības dēļ.

Kampaņas labiem mērķiem
IKEA fonds 

Ikviens bērns ir pelnījis vietu, ko saukt par mājām, veselīgu dzīves sākumu, kvalitatīvu izglītību un ilgtspējīgus ģimenes ienākumus.

IKEA fonds