Tu vari atdot iegādātās preces vai apmainīt tās 90 dienu laikā. (Pirkuma brīdī uzrādot IKEA Family lojalitātes karti, IKEA Family lojalitātes programmas dalībnieki iegādātās preces 365 dienu laikā var atdot atpakaļ.)

Par pakalpojumu
Preces var atdot vai apmainīt 90 dienu laikā no iegādes brīža, uzrādot pirkuma čeku. Pilnu samaksāto summu atmaksā tikai par neizmantotām, neizpakotām un nesamontētām precēm.

Nosacījumi:
• veikalā iegādātas preces var atdot vai apmainīt 90 dienu laikā no iegādes brīža, uzrādot oriģinālo pirkuma čeku, rēķinu vai apstiprinātu bankas maksājuma uzdevumu. Šī ir papildu garantija, kas pārsniedz Latvijas Republikas tiesību aktu nosacījumus par preču atpakaļatdošanu;
• atdot un apmainīt var tikai preces, kas iegādātas IKEA Latvija veikalā;
• lai mēs atmaksātu pilnu samaksāto summu, preces nedrīkst būt izmantotas, tās nedrīkst būt samontētas vai daļēji samontētas, un preču oriģinālajam iepakojumam jābūt neatvērtam vai atvērtam akurāti, tas nedrīkst būt saplēsts vai sabojāts;
• ja prece ir izpakota un samontēta vai daļēji samontēta, tad mēs varēsim atmaksāt ne vairāk kā 80 % no pirkuma cenas, preci vispirms novērtējot un ņemot vērā tās stāvokli;
• ja prece ir brāķēta un/vai tai atklāts nenovēršams defekts, tad pilnu samaksāto summu atmaksā pircējam pieņemamā veidā;
• ja atmaksājamā summa pārsniedz 300 €, to atmaksā ar pārskaitījumu uz pircēja bankas kontu;
• ja prece ir jauna un neizmantota, bet nav oriģinālajā iepakojumā, pircējam piešķir iepirkšanās kuponu pilnas samaksātās summas apmērā;
• ja preces defekts konstatēts tikai pēc iepakojuma atvēršanas, un nav bijis iespējas pārliecināties par preces kvalitāti pirms iegādes, pilnu samaksāto summu atmaksā pircējam pieņemamā veidā;
• augus, baterijas, pēc pasūtījuma izgatavotas virtuves darba virsmas un virtuves paneļus, tekstilizstrādājumus un nocenoto preču nodaļā iegādātas preces nemaina un par tiem samaksāto naudu neatdod, ja atpakaļatdošanas vai maiņas iemesls ir tas, ka pircējs ir pārdomājis;
• iespējams mainīt tikai nekvalitatīvo vai brāķēto preces daļu, t. i., nav nepieciešams mainīt vai atdot visu preci, ja ir bojāta tikai viena no tās daļām;
• ja prece iegādāta izpārdošanā un ja kāda preces daļa ir bojāta vai brāķēta, tad atdod visu preci pilnā komplektācijā;
• IKEA sadzīves tehniku nemaina veikalā, apmaiņu veic sertificēti pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēji;
• ja ir šaubas par preces drošumu, to pieņem atpakaļ un aizstāj ar citu preci;
• LED spuldzes ir iespējams atdot un mainīt. Ja spuldzes ir oriģinālajā iepakojumā, pilnu samaksāto summu atmaksā pircējam pieņemamā veidā. Ja oriģinālais iepakojums ir noņemts, pircējam piešķir iepirkšanās kuponu pilnas samaksātās summas apmērā.
X