SIA Paul Mason Properties (turpmāk – “uzņēmums” vai “mēs”) ciena tavu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Šajā Privātuma politikā informēsim tevi par to, kā apstrādājam tavus personas datus. Mēs apņemamies būt atklāti pret tevi un sniegt skaidru, saprotamu informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, kāds ir apstrādes nolūks, cik ilgi mēs uzglabājam personas datus un kāds ir apstrādes juridiskais pamats, kā arī citu informāciju, kāda mums jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Tēmas:
1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?
1.1. Videonovērošana
1.2. Darbā pieņemšana (ieskaitot praksi)
1.3. Publiski pasākumi/aktivitātes veikalā
1.4. Sabiedriskās attiecības
1.5. Vienošanās ar fiziskām personām, ieskaitot saņemtos/izrakstītos rēķinus, dāvanu kartes, balvas un citu dāvanu pieņemšanas-nodošanas aktus
1.6. Uzņēmējdarbības partneru vai potenciālo uzņēmējdarbības partneru darbinieku/pārstāvju personas dati
1.7. Spēles un/vai konkursi
1.8. IKEA plānotāju lietotāja konts
1.9. IKEA BUSINESS
2. Kam mēs izpaužam tavus personas datus?
3. Personas datu aizsardzība
4. Tavas tiesības 
5. Izmaiņas mūsu privātuma politikā
6. Saziņa

1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?
Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus par tevi un apstrādei ir šāds nolūks un juridiskais pamats:

1.1 Videonovērošana
Personas datu kategorijas  Apstrādes juridiskais pamats
Attēls un citi personas dati, kas atrodas videonovērošanas kameru redzamības laukā. Mūsu likumīgās intereses nodrošināt mūsu īpašuma, informācijas, darbinieku un trešo personu drošību un novērst, kontrolēt un atklāt pretlikumīgas darbības, kā arī šādu darbību gadījumā veikt efektīvu izmeklēšanu.

Mēs apstrādājam tavus personas datus nolūkā nodrošināt mūsu īpašuma, informācijas, darbinieku un trešo personu drošību, kā arī, lai novērstu, kontrolētu un atklātu pretlikumīgas darbības, un šādu darbību gadījumā veiktu efektīvu izmeklēšanu.

Tev nav pienākuma sniegt personas datus, un mums nav mērķa tevi identificēt, ja identifikācija nav nepieciešama noteiktu mērķu sasniegšanai. Tomēr, ņemot vērā videonovērošanas būtību, mēs nevaram garantēt, ka varēsi veikt savus pienākumus vai saņemt mūsu pakalpojumus, nekļūstot par videonovērošanas objektu.

Videonovērošanas ierakstus uzglabā ne ilgāk kā 25 dienas, izņemot gadījumus, kad ierakstā esošā informācija nepieciešama kā pierādījumi civilprocesā, administratīvā procesā vai kriminālprocesā vai izmeklēšanā. Šādos gadījumos videonovērošanas ierakstus var uzglabāt tik ilgi, cik nepieciešams, tos iznīcinot, tiklīdz šie ieraksti vairs nav vajadzīgi.

Mēs nosūtām tavus personas datus mūsu datu apstrādātājiem, piem., tiem, kas mums sniedz IT uzturēšanas pakalpojumus utt.

1.2 Darbā pieņemšana (ieskaitot praksi)
Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
o    Nosaukums
o    Uzvārds
o    Atrašanās vieta (nav obligāti)
o    Kontaktinformācija (e-pasta adrese vai tālruņa numurs)
o    Adrese
o    Darba pieredze
o    Izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus)
o    Valodu prasme
o    Vēlamais atalgojums
o    Kontaktinformācija atsauksmēm
o    Citas prasmes atbilstoši amatam, kam esi pieteicies
o    Intervijas piezīmes (šādas piezīmes var ietvert arī tavas atbilstības novērtējumu)
o    Pārbaužu un/vai praktisko uzdevumu rezultāti
o    Lietotājvārds
o    Pieteikuma pielikumi (nav obligāti)
o    URL saite uz sociālo tīklu kontiem (nav obligāti)
o    Fotogrāfijas (nav obligāti)
o    CV (var iekļaut fotogrāfijas un video) (nav obligāti)
o    Pieteikšanās procesa dati (piem., pieteikumu skaits, intervijas datums, piezīmes, paziņojumi)
o    Saziņas dati (piem., e-pasta adrese, e-pasta ziņojumu saturs)
o    Vēlamais amats un/vai darbalaiks
Tava piekrišana: piesakoties darbā mūsu uzņēmumā tu piekrīti, ka apstrādājam tavā mūsu atlases rīkā izveidotajā profilā, tavā CV un pieteikuma vēstulē iekļautos personas datus.
Gadījumos, kad mēs uzglabājam tavus personas datus, lai aizstāvētu savas likumīgās tiesības, piem., gadījumā, ja tu ierosini lietu par diskrimināciju saistībā ar mūsu atlases procesu konkrētam amatam. Šādā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir mūsu likumīgās intereses aizstāvēt savas tiesības.
      
Kad tu izveido profilu mūsu atlases rīkā vietnē https://www.smartrecruiters.com/ (“Tīmekļa vietne”) un kad piesakies konkrētam amatam Tīmekļa vietnē vai [iesakies tieši, tu sniedz savus personas datus. Mēs apstrādājam tavus personas datus atlases procesa administrācijas nolūkā, piemēram, lai atsauktos uz tavu pieteikumu, izveidotu kandidāta profilu un atbilstoši ar tevi sazinātos (piem., uzaicinātu tevi uz interviju). Mēs apstrādāsim tavus personas datus arī tāpēc, lai izvērtētu tavu pieteikumu, tostarp noteiktu, vai esi piemērots konkrētam amatam, vai tava izglītība, pieredze un valodu prasme atbilst amata prasībām un vai algas līmenis ir samērojams ar vēlamo. Atlases procesā (intervijās) mēs varam veidot piezīmes, kas var ietvert personas datus. Šādus datus apstrādā, lai izvērtētu tavu atbilstību amatam. Atlases procesā tevi var lūgt izpildīt pārbaudes un/vai praktiskus uzdevumus. Pārbaužu un/vai praktisko uzdevumu rezultātus izmanto, lai izvērtētu tavu atbilstību amatam, kam esi pieteicies. Izvērtējos tavu pieteikumu, mēs apstrādāsim tevis sniegtos personas datus. Tas attiecas uz CV un pieteikuma vēstuli, bet var attiekties (taču nekādā gadījumā ne obligāti) uz tevis iesniegtām fotogrāfijām un video. Minētās fotogrāfijas un video mēs apstrādāsim tikai tādā gadījumā, ja būsim saņēmuši nepārprotamu piekrišanu.

Mēs izmantojam arī tavu e-pasta adresi, lai sūtītu paziņojumus par atlases procesu (piem., ka esam saņēmuši tavu pieteikumu, par uzaicinājumu uz interviju, par atteikumu utt.).
Tīmekļa vietnē tev būs iespēja augšupielādēt pielikumus atlases vadītāju vērtējumam. Šādus pielikumus iesniedz brīvprātīgi un tos apstrādā, lai gūtu vispārēju priekšstatu par tevi un lai izvērtētu tavu atbilstību amatam, kam esi pieteicies.

Tīmekļa vietnē tev ir iespēja sasaistīt pieteikumu ar sociālo tīklu kontiem (piemēram, LinkedIn, Facebook un Twitter). Ja tu izvēlēsies norādīt saiti uz saviem sociālo tīklu kontiem, mēs apstrādāsim šādus personas datus, pamatojoties uz tavu piekrišanu, un pārskatīsim informāciju tavos sociālo tīklu kontos tikai tad, ja tas nepieciešams attiecībā uz konkrēto amatu, piemēram, lai novērtētu specifiskus riskus kādā pozīcijā, un tikai tādā apmērā, kā šo datu vākšana ir nepieciešama un nozīmīga tā amata pienākumu pildīšanai, kam esi pieteicies.

Lūdzu, ņem vērā, ka mēs izmantosim tavus pieteikuma datus tikai atlases procesā uz amatu, kam esi pieteicies. Ja plānojam apstrādāt tavus personas datus citā nolūkā nekā tas, ar kādu dati sākotnēji savākti, mēs pirms apstrādes sākuma tevi informēsim un nepieciešamības gadījumā lūgsim tavu piekrišanu. Piemēram, ja tavus personas datus apstrādā atlases procesā konkrētam amatam, gadījumos, kad mēs uzskatām, ka tu būtu piemērots citam amatam mūsu uzņēmumā, mēs varam lūgt tavu piekrišanu nākotnē apstrādāt tavus personas datus saistībā ar citu amatu Ja tu piekritīsi, mēs apstrādāsim tavus datus atlases procesos nākotnē, un tu kļūsi par daļu no mūsu "talantu bāzes”.
Ja kandidāts ir norādījis atsauksmes sniedzēju, mēs apstrādājam arī atsauksmes sniedzēja kontaktinformāciju, lai atlases procesā varētu izvērtēt rekomendācijas.

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu iesniedz pieteikumu (savu profilu mūsu atlases rīkā, CV un pieteikuma vēstuli) vai aizpildi pieteikumu veikalā papīra formātā. Mēs varam vākt tavus personas datus arī no personas, kas tevi ieteikusi, no personāla atlases uzņēmumiem, karjeras portāliem vai datubāzēm kā, piemēram, CV Online vai darba aģentūrām, kā arī no izglītības iestādēm vai organizācijām.
Pieteikumu iesniedz brīvprātīgi, tu pats vari izvēlēties, kādus personas datus gribi sniegt un kādā apmērā. Dažos gadījumos, atkarībā no konkrētā amata, mēs varam lūgt papildinformāciju, piem., par tavu vadītāja apliecību, vai piekrīti strādāt maiņās utt. Tu esi atbildīgs par sniegtās personīgās informācijas derīgumu un patiesumu. Izvērtējot pieteikumu, mēs apstrādāsim personas datus, kas ietverti profilā, CV un pieteikuma vēstulē. Ja būsi sniedzis informāciju, kas nav nepieciešama atlases procesam, šī informācija netiks ņemta vērā.

Lūdzu, atceries – tu nevarēsi piedalīties atlases procesā gadījumā, ja izvēlēsies nesniegt savus personas datus.

Pieteikumu vari iesniegt tad, ja tev ir vismaz 18 gadi. Ja tev vēl nav 18 gadu, tevi jāpārstāv taviem likumīgajiem aizbildņiem (izņemot īpašus gadījumus, kad vari iesniegt pieteikumu no 15 gadu vecuma).
Tavus personas datus uzglabās papīra un digitālā formātā. Datu uzglabāšanas laikposms nav ilgāks par 3 mēnešiem pēc tam, kad ir slēgta vakance, kurai biji pieteicies, vai arī pēc datuma, kad aizpildīji pieteikumu veikalā papīra formātā. Gadījumā, ja piekrīti nākotnē piedalīties atlases procesā uz citu vakanci, mēs uzglabāsim tavus personas datus ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu no brīža, kad šī piekrišana saņemta. Gadījumā, ja saņemam par tevi citu informāciju, izņemot tiešu pieteikumu, piemēram, informāciju no personas, kas tevi ieteikusi, bet tu 30 dienu laikā neesi devis savu piekrišanu šīs informācijas apstrādei, šādi iegūtos personas datus dzēš.

 Mēs nosūtām tavus personas datus mūsu datu apstrādātājiem, piem., UAB “Felit” (IKEA Lietuva – tikai darbiniekiem, kas administrē uzņēmuma kontu Tīmekļa vietnē), testa metožu nodrošinātājām un tiem, kas mums sniedz IT uzturēšanas pakalpojumus utt. Personas datus izpauž arī mūsu datu apstrādātājam SmartRecruiters Inc., kas nodrošina Tīmekļa vietni un piekļūst sistēmā esošajiem personas datiem, lai sniegtu mums pakalpojumus, kā arī SmartRecruiters Inc e-pasta un digitālo funkciju nodrošinātājiem. SmartRecruiters Inc. atrodas ārpus ES/EEZ, t.i., ASV. Atbilstoši ar SmartRecruiters Inc parakstītajām ES līguma standartklauzulām uzņēmumam ir atbilstoši jānodrošina tavi personas dati, jānodrošina, ka tos neizmanto neatļautiem mērķiem un jānodrošina arī piegādātāju atbilstoša rīcība. Vairāk informācijas par datu drošības nolūkā īstenotajiem pasākumiem var iegūt, iesniedzot mums atbilstošu pieprasījumu.
Papildus tev būs iespēja izveidot personisko kontu “kandidātu portālā” https://my.smartrecruiters.com/. Ar šo kontu tu varēsi pārvaldīt vairākus pieteikuma profilus un atlases procesus dažādiem amatiem mūsu uzņēmumā un citos uzņēmumos. Personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu nolūkā izveidot un lietot šo personisko kontu neveicam mēs, par to ir pilnībā atbildīgs SmartRecruiters Inc. kā datu pārzinis, un tāpēc uz to neattiecas šī privātuma politika. Vairāk informācijas par to, kā SmartRecruiters Inc. apstrādā tavus personas datus “kandidātu portālā” vari uzzināt SmartRecruiters Inc. privātuma politikā: https://www.smartrecruiters.com/legal/candidate-privacy-policy/.

1.3. Publiski pasākumi/aktivitātes veikalā
Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
o    Attēls (attēls vai video digitālā formātā).
o    Ja tas nepieciešams konkrētam pasākumam: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese.
Tava piekrišana un/vai mūsu likumīgās intereses izplatīt informāciju par mūsu uzņēmumu un tā aktivitātēm.

Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai izplatītu informāciju par mūsu uzņēmumu un tā aktivitātēm, lai dotu tev iespēju piedalīties mūsu pasākumos/aktivitātēs un baudīt rezultātu vai ieguvumu.

Mēs iegūstam informāciju par tevi šādos gadījumos:
1. Tu piedalies mūsu veikala pasākumos vai citās aktivitātēs (piemēram, veikala vai/un preču saņemšanas vietas atklāšanā, filmēšanā utt.).
2. Tu piedalies mūsu rīkotajos konkursos.
3. Tu  Ziemassvētku laikā fotografējies ar Ziemassvētku vecīti un saņem bezmaksas fotogrāfijas.
4. Tu fotografējies, lai iegūtu personalizētu IKEA katalogu ar savu vāka fotogrāfiju.
5. IKEA klients piedalās pasākumos/aktivitātēs, kuru ietvaros viņš/viņa sūta tev pastkarti ar savu fotogrāfiju, kas uzņemta IKEA veikalā. Tādos gadījumos mēs no klienta saņemam personas datus (vārdu, uzvārdu, adresi). Personas dati (sūtītāja un saņēmēja) tiks apstrādāti, lai nosūtītu pastkarti. Šie personas dati tiks glabāti līdz pastkaršu nodošanai pasta darbiniekiem. 

Pasākumi ir pieejami visiem, bet piedalīšanās nav obligāta. Tu vari izvēlēties – piedalīties vai ne. Ja gribi izvairīties no iespējas, ka varētu uzņemt tavu attēlu, tu vari neapmeklēt mūsu rīkotos publiskos pasākumus vai sazināties ar mums un lūgt izņemt savu attēlu no mūsu komunikācijas materiāliem. Ja piedalies mūsu pasākumos, tev jāapzinās, ka tavs attēls tiks uzņemts, un to var izmantot mūsu uzņēmuma aktivitāšu publicitātes nolūkā.

Tavu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi mēs saglabāsim tikai tam, lai sagatavotu dalībnieku sarakstu vai lai tevi informētu par iespēju iegūt/saņemt mūsu sadarbības rezultātu (piemēram, saņemt personalizēto IKEA katalogu, kad tas būs nodrukāts utt.)

Tavu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi glabāsim līdz tā pasākuma beigām, kura ietvaros tie tika savākti. Personas datus, kas saistīti ar IKEA katalogu, glabāsim 1 (vienu) gadu pēc pasākuma. Tavu attēlu (fotoattēlu vai video) no pasākumiem/aktivitātēm glabāsim 10 (desmit) gadus pēc pasākuma norises datuma.

Tavus personas datus nosūtām partneriem, kas mums sniedz foto un video rediģēšanas pakalpojumus un drukas pakalpojumus, reklāmas aģentūrām, Inter IKEA Systems B.V., datu apstrādātājiem, piemēram, tiem, kas mums sniedz IT uzturēšanas pakalpojumus utt.

1.4. Sabiedriskās attiecības
Personas datu kategorijas  Apstrādes juridiskais pamats
o    Vārds
o    Uzvārds
o    Uzņēmums (plašsaziņas līdzeklis)
o    E-pasta adrese
o    Tālruņa numurs
o    Adrese
o    Sociālo tīklu (Messenger, Viber, WhatsApp, utt.) konts vai citu komunikācijas kanālu (piemēram, Skype) konts
o    Īpašos gadījumos (piem., publicitātes ekskursijās, pasākumos ar ēdināšanu) mēs varam lūgt sniegt papildu datus, piemēram, par tavu ēdienkarti – lai gādātu par tavu veselību un drošību.
Personas datu apstrādes pamatā ir tava piekrišana vai arī mūsu likumīgās intereses nodrošināt sabiedriskās attiecības.

Mēs apstrādājam tavus personas datus ar nolūku izplatīt nozīmīgu informāciju sabiedrībai vai atsevišķām sabiedrības grupām. Gadījumā, ja tu vēlies saņemt uzņēmuma korporatīvos jaunumus, mēs vācam noteiktu informāciju par tevi. Mēs izmantojam šos datus, lai nosūtītu tev mūsu uzņēmuma korporatīvos jaunumus, piemēram, preses relīzes, pa e-pastu, ielūgumus – pa e-pastu vai rakstiski uz norādītu adresi un steidzamos gadījumos, kad jāsniedz tev sabiedriski svarīga uzņēmuma informācija, sazinātos ar tevi, izmantojot tālruņa numuru, sociālos medijus (Messenger, Viber, WhatsApp utt.) vai citus komunikācijas kanālus (piemēram, Skype).

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu mums sniedz personas datus, e-pasta vēstulē (piemēram, komunikacija@IKEA.lv) izsakot sabiedrisko attiecību vai mārketinga darbiniekiem vēlēšanos saņemt mūsu jaunumus, vai arī piekrīti saņemt jaunumus, apmeklējot mūsu pasākumus vai tieši sazinoties ar mūsu mārketinga vai sabiedrisko attiecību pārstāvjiem.

Tev nav pienākuma sniegt visus personas datus, bet tikai tos, ko tu vēlētos izmantot saziņai ar mums (piemēram, vari norādīt tikai uzņēmuma nosaukumu un e-pasta adresi). Nesniedzot nepieciešamos datus, tu nesaņemsi mūsu jaunumus. Ja mūsu sūtītā informācija tev nav svarīga, tu vari atteikties no šīs informācijas saņemšanas, paziņojot par to e-pasta vēstulē uzņēmuma sabiedrisko attiecību vai mārketinga darbiniekiem. 
Tavus personas datus mēs uzglabāsim tik ilgi, līdz tu atteiksies no saņemšanas vai citā veidā pieprasīsi dzēst savus datus, vai arī mēs uzzināsim, ka saņēmējs vairs nav pieejams (piem., saņemsim automātisku paziņojumu par to, ka konkrētā persona vairs nestrādā konkrētajā plašsaziņas līdzeklī, vai arī e-pasta adrese vairs neeksistē), vai arī 5 gadus pēc reģistrācijas. Sarakstu ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem pasākumā uzglabāsim 2 (divus) gadus pēc pasākuma beigām, bet sarakstu ar citiem dalībniekiem – 1 (vienu) mēnesi pēc pasākuma beigām. Ja būsim savākuši papildu datus, piemēram, par dalībnieku ēdienkarti, šādus datus uzglabāsim ne ilgāk par pasākuma beigām.

Personas datus izpauž uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piem., dažos gadījumos mēs varam nosūtīt tavus personas datus uzņēmuma sabiedrisko attiecību aģentūrai, lai tā mūsu vārdā publicētu informāciju, datu apstrādātājiem, piem., tādiem, kas sniedz mums IT uzturēšanas pasākumus utt. Vispasaules mēroga pasākumos mēs ar tavu piekrišanu varam nosūtīt tavus personas datus Inter IKEA Holding B.V. utt.

1.5. Vienošanās ar fiziskām personām, ieskaitot saņemtos/izrakstītos rēķinus, dāvanu kartes, balvas un citu dāvanu pieņemšanas-nodošanas aktus
1.5.1. Vienošanās ar fiziskām personām

 
Personas datu kategorijas  Apstrādes juridiskais pamats
o    Nosaukums
o    Uzvārds
o    Bankas konta numurs
o    Dzimšanas datums vai personas kods
o    PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs)
o    Uzņēmuma reģistrācijas apliecības numurs
o    Adrese
o    Kontaktinformācija – e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs. 
Mēs apstrādājam personas datus, lai pildītu ar tevi noslēgtā līguma nosacījumus vai noslēgtu ar tevi līgumu, kā arī, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības.
Taču, ja mēs uzglabājam tavus personas datus nolūkā sargāt mūsu likumīgās intereses, piem., juridisku domstarpību gadījumā, tad apstrādes pamats ir mūsu likumīgās intereses aizstāvēt savas tiesības.
 
Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai noslēgtu ar tevi līgumu, pildītu šo līgumu, uzraudzītu tā īstenošanu, veiktu maksājumus saskaņā ar šo līgumu un apstrādātu sūdzības, kas saistītas ar līguma slēgšanu, īstenošanu un/vai izbeigšanu.

Mēs apstrādājam tavus personas datus arī, lai nodrošinātu nodokļu likumdošanai atbilstošas darbības, t. i., lai rīkotos atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem: aprēķinātu nodokļus un paziņotu nodokļu institūcijām, kādus pakalpojumus esam no tevis saņēmuši un kādus maksājumus tev esam veikuši.
Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai varētu piedzīt parādus un/vai iekasēt citus maksājumus un celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm.

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu mums to sniedz, slēdzot līgumu un/vai sniedzot pakalpojumus (ja par tiem nav noslēgts līgums) saskaņā ar uzņēmuma līgumu. Mēs vācam personas datus par tevi no Valsts ieņēmumu dienesta, lai pārbaudītu, vai tev ir uzņēmuma reģistrācijas apliecība.

Tev jāsniedz mums savs vārds, uzvārds, dzimšanas datums (vai personas kods), PVN maksātāja numurs (ja reģistrēts kā PVN maksātājs), adrese, uzņēmuma reģistrācijas numurs, kā arī kontaktinformācija. Ja tu nesniedz obligāti nepieciešamo informāciju, mēs nevaram noslēgt ar tevi līgumu un nevaram pirkt tevis sniegtos pakalpojumus.

Tavus personas datus uzglabāsim 10 (desmit) gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgumā paredzēts garantijas laiks, kas pārsniedz iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā līdz garantijas laika beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā 1 (vienu) gadu pēc atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanas. Ja esi sniedzis mums pakalpojumus, bet ar tevi nav slēgts līgums, tavus personas datus uzglabā 10 (desmit) gadus pēc pakalpojuma sniegšanas un atbilstošā grāmatvedības dokumenta sagatavošanas.

Mēs nosūtām tavus personas datus bankām, valsts institūcijām (galvenokārt ieņēmumu dienestam), auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, datu apstrādātājiem, piem., IT uzturēšanas uzņēmumiem utt.

1.5.2. Rēķini fiziskām personām/no fiziskām personām
Personas datu kategorijas  Apstrādes juridiskais pamats
o    Vārds
o    Uzvārds
o    Bankas konta numurs
o    PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs)
o    Uzņēmuma reģistrācijas apliecības numurs
o    Adrese
o    Kontaktinformācija – e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs.
Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktos pienākumus.
Taču, ja mēs uzglabājam tavus personas datus nolūkā sargāt mūsu likumīgās intereses, piem., lai piedzītu parādus un/vai iekasētu citus maksājumus, šajā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir mūsu likumīgās intereses aizstāvēt savas tiesības.

 Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai varētu atbilstoši izrakstīt/saņemt rēķinus, t. i., saskaņā ar likumdošanas prasībām un lai varētu nodrošināt ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas pareizību. Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai nepieciešamības gadījumā varētu piedzīt parādus un/vai iekasēt citus maksājumus un celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm.
Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu mums to sniedz, lai izrakstītu rēķinu par nopirktajām precēm un pakalpojumiem, vai arī, kad tu izraksti šādu rēķinu mums.

Kad mēs izrakstām rēķinus, tev jāsniedz mums savs vārds, uzvārds, PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs), adrese, uzņēmuma reģistrācijas apliecības numurs. Ja tu nesniedz prasīto obligāto informāciju, mēs nevaram izrakstīt tev rēķinu.

Tavus personas datus uzglabā 10 (desmit) gadus pēc rēķina izrakstīšanas/saņemšanas.
Mēs nosūtām tavus personas datus bankām, valsts institūcijām (galvenokārt ieņēmumu dienestam), auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, datu apstrādātājiem, piem., IT uzturēšanas uzņēmumiem utt.

1.5.3. Dāvanu kartes, balvas un citu dāvanu pieņemšanas-nodošanas akti
Personas datu kategorijas  Apstrādes juridiskais pamats
o    Vārds
o    Uzvārds
o    Personas kods
o    Adrese 
Lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktos pienākumus.
  
Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai pareizi īstenotu nodokļu likumdošanā noteiktos pienākumus, lai aprēķinātu nodokļus un paziņotu ienākumu dienestam par tev piešķirtajiem atvieglojumiem (ja nepieciešams).

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad pasniedzam tev IKEA dāvanu karti, balvu vai citu dāvanu bez maksas, un tu paraksti nodošanas-pieņemšanas aktu.

Tev ir jāsniedz mums savs vārds, uzvārds, adrese, personas kods. Ja tu nesniedz prasīto obligāto informāciju, mēs nevaram nodrošināt atbilstošu nodokļu likumdošanā noteikto pienākumu izpildi un varam atteikties tev bez maksas izsniegt IKEA dāvanu karti, balvu vai citu dāvanu.

Tavus personas datus uzglabā 10 (desmit) gadus pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas datuma.

Mēs nosūtām tavus personas datus valsts institūcijām (galvenokārt ieņēmumu dienestam), auditoriem, datu apstrādātājiem, piem., IT uzturēšanas uzņēmumiem utt.

1.6. Uzņēmējdarbības partneru vai potenciālo uzņēmējdarbības partneru darbinieku/pārstāvju personas dati
Personas datu kategorijas  Apstrādes juridiskais pamats
o    Vārds
o    Uzvārds
o    E-pasta adrese
o    Tālruņa numurs
o    Amats
Likumīgās intereses slēgt un īstenot vienošanās ar uzņēmējdarbības partneriem un veidot jaunas uzņēmējdarbības attiecības ar potenciāliem uzņēmējdarbības partneriem.

Mēs apstrādājam tavus personas datus kā uzņēmējdarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus, lai parakstītu vienošanās, īstenotu tās un/vai sazinātos ar vienošanās īstenošanu saistītos jautājumos.

Mēs apstrādājam tavus personas datus kā potenciālā uzņēmējdarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus, lai veidotu jaunas uzņēmējdarbības attiecības (piem., saņemot komerciālus piedāvājumus mūsu konkursos).

Mēs iegūstam personas datus no tevis vai no mūsu uzņēmējdarbības partnera vai potenciālā uzņēmējdarbības partnera.

Tavus personas datus kā uzņēmējdarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus uzglabā 10 (desmit) gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgumā paredzēts garantijas laiks, kas pārsniedz iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā līdz garantijas laika beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā 1 (vienu) gadu pēc atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanas.

Tavus personas datus (kā potenciālā uzņēmējdarbības partnera/pārstāvja datus) uzglabā līdz konkursa beigām.

Mēs varam atklāt tavus personas datus auditoriem, valsts institūcijām (galvenokārt ieņēmumu dienestam), finanšu un juridiskajiem konsultantiem, datu apstrādātājiem, piem., IT uzturēšanas uzņēmumiem utt.

1.7. Spēles un/vai konkursi
Personas datu kategorijas   Apstrādes juridiskais pamats 
Atkarībā no konkrētās spēles un/vai konkursa viena vai vairākas no norādītajām kategorijām:
o    Vārds
o    Uzvārds
o    Sociālā tīkla lietotājvārds
o    Tālruņa numurs
o    E-pasta adrese
o    IKEA FAMILY kartes numurs
o    Saņemšanas datums
o    Čeka numurs
o    Citi ar spēli un/vai konkursu saistītie dati (piemēram, fotogrāfija utml.)

Uzvarētājiem: 

o    Vārds
o    Uzvārds
o    Personas kods
o    Balvas un/vai citas dāvanas vērtība
o    Paraksts
o    Adrese
Tava piekrišana.
Uzvaras gadījumā datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu tiesību aktos noteiktais pienākums.
Gadījumos, ja par spēli un/vai konkursu saņemta sūdzība, personas datu apstrādes juridiskais pamats ir likumīgās intereses aizstāvēt mūsu tiesības.

Mēs apstrādājam tavus personas datus spēļu un/vai konkursu organizēšanas, īstenošanas un administrācijas nolūkā, lai noteiktu un paziņotu uzvarētāju, izsniegtu balvas un/vai citas dāvanas. Uzvaras gadījumā datus apstrādā, lai nodrošinātu atbilstību ar grāmatvedību saistītajiem tiesību aktiem un pareizu nodokļu likumdošanā noteikto pienākumu izpildi: aprēķinātu nodokļus un nepieciešamības gadījumā iesniegtu ieņēmumu dienestam deklarāciju par tev izmaksātajām summām. Gadījumos, kad saņemta sūdzība attiecībā uz spēli un/vai konkursu, personas datus apstrādā, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Piedalīšanās spēlēs un/vai konkursos ir brīvprātīga, bet, piekrītot piedalīties, tev jāsniedz spēlē un/vai konkursā prasītie personas dati. Citādi tu nevarēsi piedalīties spēlē un/vai konkursā. Uzvaras gadījumā jānorāda pilns vārds, personas kods, adrese. Ja tu nesniedz prasīto informāciju, mēs nevaram nodrošināt atbilstošu nodokļu likumdošanā noteikto pienākumu izpildi un varam atteikties tev bez maksas izsniegt IKEA dāvanu karti, balvu vai citu dāvanu

Mēs saņemam informāciju par tevi, kad tu piekrīti piedalīties spēlē un/vai konkursā, aizpildot reģistrācijas formulāru, vai arī, kad tu brīvprātīgi piekrīti publicēt savus personas datus komentāros, ziņojumos utt. sociālajos tīklos. Tev ir tiesības atsaukt doto piekrišanu tavu personas datu apstrādei jebkurā laikā, neskarot datu vākšanas un apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas. Atsaucot doto piekrišanu, spēles un/vai konkursa dalībnieks tiks dzēsts no dalībnieku saraksta un vairs nepiedalīsies spēlē un/vai konkursā. Piedaloties spēlē un/vai konkursā tu piekrīti, ka uzvaras gadījumā čeka numuru un datumu, kā arī sociālajos tīklos izmantotā lietotājvārda publiskošanai spēles un/vai konkursa tīmekļa vietnē vai sociālajos tīklos.

Lai pārvaldītu reģistrāciju spēlei un/vai konkursam vai noteiktu spēles un/vai konkursa uzvarētājus, mēs varam izmantot automatizētas lēmumu pieņemšanas programmas. Ja nevēlies nonākt saskarē ar automatizētu lēmumu pieņemšanu, tu nevarēsi piedalīties spēlē un/vai konkursā.

Sniedzot personas datus, tu apliecini, ka tie ir pareizi un precīzi, kā arī to, ka esi sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Ja pamani nepilnības, uzreiz tās izlabo.

Spēļu un/vai konkursu dalībnieku personas datus uzglabā tik ilgi, līdz tiek noteikts uzvarētājs vai ne ilgāk par 5 darba dienām pēc sūdzību iesniegšanas termiņa attiecībā uz spēli un/vai konkursu. Gadījumos, kad par spēli un/vai konkursu saņemta sūdzība, personas datus var uzglabāt ilgāk. Šādos gadījumos personas datus uzglabā tik ilgi, līdz ir noslēdzies sūdzības apstrādes process. Uzvaras gadījumā personas datus uzglabā 10 gadus pēc balvas vai citas dāvanas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

Mēs nosūtām tavus personas datus valsts institūcijām (galvenokārt ieņēmumu dienestam), auditoriem, kurjeriem gadījumā, ja balva un/vai cita dāvana tiek piegādāta dzīvesvietā, vai datu apstrādātājiem, piemēram IT uzturēšanas uzņēmumiem. Dažās spēlēs un/vai konkursos drīkst augšupielādēt savu saturu, piemēram, fotogrāfijas. Šādos gadījumos tevis sniegtā vai publicētā informācija kļūst publiska.

1.8. IKEA plānotāju lietotāja konts
Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
•    Vārds
•    Uzvārds
•    Mobilā tālruņa numurs
•    E-pasta adrese
•    Iepirkumu saraksts
•    Plānojumu skices
Tava piekrišana
    
Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai tu varētu izveidot IKEA plānotāju lietotāja kontu un izmantot mūsu interjera dizaina rīkus un iekārtot savu mājokli ar IKEA mēbelēm, kā arī saglabāt plānojuma skices un iepirkumu sarakstu. Lietotāja konta izveidošana ir brīvprātīga.

Ja tu vēlies izveidot IKEA plānotāju lietotāja kontu, tev ir jāsniedz personas dati. Ja tu nesniegsi nepieciešamos datus, lietotāja kontu nebūs iespējams izveidot.

Sniedzot personas datus, tu apliecini, ka tie ir pareizi un precīzi, kā arī to, ka esi sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Ja pamani nepilnības, uzreiz izlabo savus datus.

Tava lietotāja konta datus uzglabā 24 mēnešus. Personas datus var izpaust IKEA grupas uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, IT sistēmas uzturēšanas pakalpojumus utt.

1.9. IKEA BUSINESS
Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
•    Vārds;
•    uzvārds;
•    kontaktinformācija: e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs; 
•    informācija par jaunumu saņēmēja darbībām (informācija par to, vai ir izlasīti jaunumi, kad tie izlasīti un cik reizes izlasīti (vai atvērti), vai pārsūtīti, kāda operētājsistēma izmantota, kāds e-pasta serveris izmantots, ieskaitot servera atrašanās vietu).
Tālāk aprakstītās likumīgās intereses.
Piekrišana tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanai (ja saņēmējs ir IKEA BUSINESS klients (fiziska persona) vai IKEA BUSINESS klienta darbinieks/pārstāvis).
 

Lai uzturētu uzņēmējdarbības attiecības, vadītu un īstenotu IKEA BUSINESS aktivitātes attiecībā uz uzņēmumiem un organizācijām, lai parakstītu vienošanās, īstenotu tās un/vai sazinātos jautājumos par vienošanās izpildi ar IKEA BUSINESS klientiem, mums jāapstrādā IKEA BUSINESS klientu (kas var būt arī fiziskas personas – uzņēmēji) un viņu darbinieku/pārstāvju personas dati.
Ar IKEA BUSINESS klienta (ja viņš/viņa ir fiziska persona), vai IKEA BUSINESS klienta (ja tas ir uzņēmums) darbinieka/pārstāvja iepriekšēju brīvprātīgu  piekrišanu mēs sniedzam IKEA BUSINESS klientam (ja viņš/viņa ir fiziska persona) vai IKEA BUSINESS klienta (ja tas ir uzņēmums) darbiniekam/pārstāvim informāciju e-pastā par mūsu precēm, pakalpojumiem, piedāvājumiem un īpašajiem piedāvājumiem uzņēmumiem un organizācijām. Lai labāk saprastu, vai mūsu sūtītā informācija ir nozīmīga, mēs izsekojam jaunumu saņēmēja darbības (informāciju par to, vai ir izlasīti jaunumi, kad tie izlasīti un cik reizes izlasīti (vai atvērti), vai pārsūtīti, kāda operētājsistēma izmantota, kāds e-pasta serveris izmantots, ieskaitot servera atrašanās vietu). Šādos gadījumos personas datus uzglabā tik ilgi, līdz saņēmējs atsakās no tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanas, bet ne ilgāk par 12 mēnešiem pēc pēdējās ar jaunumiem saistītās aktivitātes vai tālruņa zvana.
Gadījumos, kad ir parakstīts līgums, IKEA BUSINESS klientu, viņu darbinieku/pārstāvju personas datus uzglabā 10 gadus pēc līguma darbības beigām. Ja līgumā paredzēts garantijas laiks, kas pārsniedz iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā līdz garantijas laika beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā gadu pēc atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanas. Gadījumos, kad nav parakstīts līgums, IKEA BIZNESS klientu, viņu darbinieku/pārstāvju personas datus neuzglabā. 
Mēs varam izpaust tavus personas datus auditoriem, finanšu un juridiskajiem konsultantiem, uzņēmumiem, kas sniedz piegādes uz mājām, mēbeļu salikšanas un montāžas pakalpojumus, datu apstrādātājiem, piem., uzņēmumam, kura sistēmu mēs izmantojam jaunumu sūtīšanai, IT uzturēšanas uzņēmumiem.

2. Kam mēs izpaužam tavus personas datus?
Mēs izpaužam tavus personas datus:
 a) uzņēmumiem, ar kuriem sadarbojamies
Personas datus izpauž uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus un ir minēti katrā sadaļā. Šiem uzņēmumiem ir atbilstoši jānodrošina tavu personas datu drošība, uzņēmumi nedrīkst izmantot datus neatļautiem nolūkiem, un tiem ir jānodrošina, lai tāpat rīkotos arī to piegādātāji.
b) valsts un pašvaldības iestādēm un citām personām, kas pilda likumā noteiktās funkcijas
Mēs nosūtām tavus personas datus valsts un pašvaldību iestādēm un citām personām, kas pilda likumā noteiktās funkcijas, saskaņā ar šo iestāžu vai personu pieprasījumu, vai arī, lai īstenotu mūsu likumīgās tiesības celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības.

3. Personas datu aizsardzība
Attiecībā uz tevis sniegtajiem personas datiem mēs ievērojam šādus piesardzības pasākumus:
a) drošība.
Tavu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Tavus personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam;

4. Tavas tiesības
Tev ir tiesības:
   a) piekļūt saviem datiem – tev ir tiesības iegūt no mums informāciju par to, vai mēs apstrādājam tavus personas datus un gadījumos, kad tā ir, piekļūt saviem personas datiem. Tāpēc mēs šajā privātuma politikā jau iepriekš informējam par apstrādes darbībām. Ja tev radušies jautājumi vai tu gribētu uzzināt vairāk par to, kādu informāciju par tevi mēs apstrādājam, tu vienmēr vari ar mums sazināties, un mēs sniegsim vairāk informācijas;
   b) labot savus datus – tev ir tiesības pieprasīt, lai mēs izlabojam nepareizus personas datus;
   c) dzēst savus datus – zināmos apstākļos tev var būt tiesības uz tavu personas datu dzēšanu, ja tu uzskati, ka mums vairs nav nepieciešamības tos uzglabāt. Ja iepriekš esi devis piekrišanu, tu vari izlemt to atsaukt. Šīs tiesības nav spēkā tad, ja apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu vārda un informācijas brīvību, lai pildītu likumā noteiktās prasības vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
   d) noteiktos gadījumos personīgi saņemt vai nosūtīt savus personas datus citam uzņēmumam (šīs tiesības sauc par tiesībām uz datu pārnešanu). Šīs tiesības attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir tava piekrišana vai līgums, kā arī tad, kad apstrāde notiek automatizēti;
   e) ierobežot savu datu apstrādi – noteiktos apstākļos tev ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka mēs turpināsim uzglabāt tavus datus, taču uz laiku pārtrauksim jebkādu cita veida apstrādi. Kādos gadījumos tu varētu to vēlēties? Piemēram, ja esi mūs lūdzis labot nepareizu informāciju. Šādā gadījumā var būt, ka tu gribētu, lai mēs pārtraucam apstrādi līdz brīdim, kad informācija būs pareiza;
   f) iebilst pret savu datu apstrādi – tev ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam tavus datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses. Tā var rīkoties gadījumā, ja uzskati, ka tavas personīgās intereses ir svarīgākas par mūsējām;
   g) iebilst pret savu datu apstrādi – tev ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam tavus datus tiešā mārketinga nolūkos;
   h) jebkurā laikā atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei.
Lai īstenotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedz mums vai Datu aizsardzības speciālistam rakstisku pieprasījumu (kontaktinformācija minēta tālāk).

Tev ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/en/), Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, tālruņa Nr.: +371 67 22 31 31, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv, ja uzskati, ka mēs neapstrādājam personas datus atbilstoši piemērojamai likumdošanai.

5. Izmaiņas mūsu privātuma politikā
Mēs regulāri pārskatām savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2019. gada 29. novembrī.

6. Kontaktinformācija
Ja tev ir jautājumi par tavu personas datu apstrādi, prasības vai arī tu vēlētos sniegt atsauksmi, lūdzu, sazinies ar mums:
SIA Paul Mason Properties, reģistrācijas numurs 50103951541, juridiskā adrese: Biķeru iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija, tālruņa numurs: +371 63301000, e-pasta adrese: info@IKEA.lv.

Datu aizsardzības speciālists:  dpo@IKEA.lv.
Tu vari sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu arī nosūtot mums vēstuli uz iepriekš minēto adresi, ar norādi, ka tā ir Datu aizsardzības speciālistam.X