Paul Mason Properties SIA (turpmāk – “uzņēmums” vai “mēs”) ciena tavu privātumu un apņemas to aizsargāt, ievērojot šo privātuma politiku (turpmāk –“Privātuma politika”). Šajā Privātuma politikā informēsim par to, kā mēs apstrādājam tavus personas datus. Mēs apņemamies būt atklāti pret tevi, sniedzot skaidru informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, kāds ir apstrādes nolūks, cik ilgi mēs uzglabājam personas datus un kāds ir apstrādes juridiskais pamats, kā arī citu informāciju, kas mums ir jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Tēmas

1.    Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?
    1.1. Videonovērošana
    1.2. Apmeklētāju reģistrācija
    1.3. Mārketinga projekti/aktivitātes
    1.4. Spēles un/vai konkursi
    1.5. Dāvinājuma nodošanas-pieņemšanas akts
    1.6. Sabiedriskās attiecības
    1.7. Sociālie mediji
    1.8. Piegāde uz mājām
    1.9. Mēbeļu montāža un/vai uzstādīšana (ieskaitot telpu mērīšanu)
    1.10. Interjera dizains
    1.11. IKEA plānotāji
    1.12. Atpakaļatdošana
    1.13. Klientu atbalsts
    1.14. PVN rēķini par precēm un pakalpojumiem
    1.15. Ratiņkrēslu aizdošana
    1.16. Preču iegāde, maksājot pa daļām
    1.17. Pazaudētās un atrastās mantas
    1.18. Småland
    1.19. IKEA uzņēmumiem
    1.20. Līgumu pārvaldība
    1.21. Juridiskās prasības
    1.22. Biznesa partneru, potenciālo biznesa partneru un to darbinieku/pārstāvju personas dati
2.    Kam mēs izpaužam personas datus?
3.    Personas datu aizsardzība
4.    Tavas tiesības
5.    Izmaiņas mūsu privātuma politikā
6.    Kontakti
1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?

Tālāk ir norādīti datu apstrādes nolūki, personas datu kategorijas, kuras mēs apstrādājam, un apstrādes juridiskais pamats. Sniedzot savus personas datus, tu apliecini, ka tavi dati ir precīzi un pareizi un ka esi vismaz 18 gadus vecs. Ja pamani neprecizitātes, dati ir nekavējoties jālabo.

1.1 Videonovērošana

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus personas datus nolūkā nodrošināt mūsu īpašuma, informācijas, darbinieku un trešo personu drošību, kā arī, lai novērstu, kontrolētu un atklātu pretlikumīgas darbības, un šādu darbību gadījumā veiktu efektīvu izmeklēšanu.

Tev nav pienākuma sniegt personas datus, un mums nav mērķa tevi identificēt, ja identifikācija nav nepieciešama noteiktu mērķu sasniegšanai. Tomēr, ņemot vērā videonovērošanas būtību, mēs nevaram garantēt, ka varēsi veikt savus pienākumus vai saņemt mūsu pakalpojumus, nekļūstot par videonovērošanas objektu.

Iekštelpu un āra teritoriju videonovērošana notiek nepārtraukti – 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

Videonovērošanas ierakstus glabā ne ilgāk kā 25 (divdesmit piecas) dienas, izņemot gadījumus, kad šie ieraksti satur informāciju, kas ir nepieciešama kā pierādījums tiesvedībā vai izmeklēšanā. Šādos gadījumos ierakstus var glabāt tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami iepriekš minētajiem mērķiem, un tos nekavējoties iznīcina, kad tie kļūst nevajadzīgi.

Mēs nosūtām tavus personas datus mūsu datu apstrādātājiem, piem., tiem, kas sniedz mums sistēmas uzturēšanas pakalpojumus u. tml.

Personas datu kategorijas
Attēls un citi personas dati kameras redzamības laukā. Netiek veikta balss ierakstīšana.

Apstrādes juridiskais pamats
Mūsu likumīgās intereses nodrošināt mūsu īpašuma, informācijas, darbinieku un trešo personu drošību un novērst, kontrolēt un atklāt pretlikumīgas darbības, kā arī šādu darbību gadījumā veikt efektīvu izmeklēšanu.

1.2 Apmeklētāju reģistrācija

Apraksts
Apmeklējot mūsu telpas, tu sniedz personas datus un mēs tos apstrādājam. Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai evakuācijas un citu bīstamu un neparedzētu situāciju gadījumā, kad pastāv ievainojumu un/vai nāves draudi, būtu iespējams noskaidrot, kādas un cik personas atrodas ēkā. Mēs apstrādājam tavus personas datus arī tāpēc, lai kontrolētu piekļuvi mūsu telpām, nodrošinātu mūsu īpašuma, dokumentu un informācijas drošību.

Ieejot mūsu telpās, tev ir jāsniedz personas dati. Ja tu šos datus nesniedz, mēs varam atteikties ielaist tevi telpās.

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu aizpildi reģistrācijas žurnālu, kā arī tad, kad tu izmanto apmeklētāja karti.

Apmeklētāju reģistrācijas žurnāls tiek uzglabāts 30 (trīsdesmit) dienas pēc pēdējā ieraksta.

Personas datu kategorijas

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Uzņēmums
 • Datums un laiks (apmeklējuma sākums un beigas)
 • Apmeklētāja kartes numurs
 • Paraksts

Apstrādes juridiskais pamats
Mēs apstrādājam personas datus, balstoties uz iepriekš minētajām likumīgajām interesēm.

1.3 Mārketinga projekti/aktivitātes

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai izplatītu informāciju par mūsu uzņēmumu un tā aktivitātēm, lai dotu tev iespēju piedalīties mūsu pasākumos/aktivitātēs un baudīt rezultātu vai ieguvumu.

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu piedalies projektos, pasākumos vai citās aktivitātēs mūsu klientu apkalpošanas vietās vai tiešsaistē.

Pasākumi ir pieejami visiem, bet piedalīšanās nav obligāta. Tu vari izvēlēties – piedalīties vai ne. Ja gribi izvairīties no iespējas, ka varētu uzņemt tavu attēlu, tu vari neapmeklēt mūsu rīkotos publiskos pasākumus vai sazināties ar mums un lūgt izņemt savu attēlu no mūsu komunikācijas materiāliem. Ja piedalies mūsu pasākumos, tev jāapzinās, ka tavs attēls tiek uzņemts, un to var izmantot mūsu uzņēmuma aktivitāšu publicitātes nolūkā.

Tavs vārds, uzvārds, tālruņa numurs vai e-pasta adrese tiek vākti tikai tad, ja mēs vēlamies sagatavot pasākuma dalībnieku sarakstu vai informēt par iespēju saņemt/izņemt mūsu sadarbības rezultātu (piemēram, saņemt fotogrāfijas utt.).

Tavs vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un reģistrācijas dati tiek glabāti līdz pasākuma beigām, kuram tie tiek vākti. Tavs attēls (fotogrāfija vai video) no projektiem/pasākumiem/aktivitātēm tiek glabāts 10 (desmit) gadus, sākot no faktiskā pasākuma datuma, vai 10 (desmit) gadus no dienas, kad parakstīts līgums par attēla izmantošanas tiesību nodošanu (konkrētiem projektiem).

Mēs nododam tavus datus mūsu datu apstrādātājiem, kas mums sniedz foto vai video rediģēšanas pakalpojumus, drukas pakalpojumus, mārketinga aģentūrām, IT sistēmu un/vai pakalpojumu sniedzējiem u. c.

Personas datu kategorijas

 • Attēls (attēls vai video)
 • Ja tas nepieciešams konkrētam projektam un/vai pasākumam: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālrunis, adrese, reģistrācijas un citi dati.

Apstrādes juridiskais pamats
Tava piekrišana un/vai mūsu likumīgās intereses izplatīt informāciju par mūsu uzņēmumu un tā aktivitātēm, vai līgums.

1.4. Spēles un/vai konkursi

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus datus, lai organizētu, īstenotu un administrētu spēles un/vai konkursus, noteiktu un paziņotu uzvarētāju, kā arī pasniegtu balvas un/vai citas dāvanas. Tāpat uzvaras gadījumā dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu mūsu nodokļu saistību pareizu izpildi: lai aprēķinātu nodokļus un deklarētu nodokļu iestādēm informāciju par tev izmaksātajiem labumiem (skat. 1.5. punktu "Dāvinājumu nodošanas-pieņemšanas akts "). Saņemot sūdzību par spēli un/vai konkursu, personas dati tiek apstrādāti, lai celtu, iesniegtu vai aizstāvētu juridiskas prasības (skat. 1.21. punktu " Juridiskās prasības ").

Dalība spēlē un/vai konkursā nav obligāta, taču, ja piekrīti piedalīties, tu sniedz spēlē un/vai konkursā prasītos personas datus. Pretējā gadījumā tu nevarēsi piedalīties spēlē un/vai konkursā.

Mēs saņemam informāciju par tevi, kad tu piekrīt piedalīties spēlē un/vai konkursā, aizpildot reģistrācijas veidlapu, vai kad tu brīvprātīgi piekrīti publicēt datus komentāros, ziņojumos, ierakstos u. c. veida sociālo tīklu saturā. Tev ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu vākšanai un apstrādei, neietekmējot datu vākšanas un apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai. Pēc piekrišanas atsaukšanas konkursa un/vai spēles dalībnieks tiek svītrots no dalībnieku saraksta un vairs tajā nepiedalās. Piedaloties konkursā un/vai spēlē, tu arī piekrīti, ka konkursa un/vai spēles tīmekļa vietnē vai sociālajos tīklos uzvaras gadījumā tiek publicēts čeka numurs un datums vai sociālajos tīklos izmantotais lietotājvārds.

Mēs varam izmantot arī automatizētu lēmumu pieņemšanas programmu, lai pārvaldītu reģistrāciju spēlē un/vai konkursā vai noteiktu spēles un/vai konkursa uzvarētājus. Tas nerada tev nekādas juridiskas sekas. Ja tu nevēlies, lai uz tevi attiektos automātiskā lēmumu pieņemšana, tu nevarēsi piedalīties spēlē un/vai konkursā.

Spēles un/vai konkursa dalībnieku personas dati tiek glabāti līdz uzvarētāja noteikšanas dienai vai ne ilgāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc sūdzības iesniegšanas termiņa beigām par spēli un/vai konkursu. Personas datus var glabāt ilgāk, ja par spēli un/vai konkursu ir saņemta sūdzība. Šādā gadījumā personas datus glabā līdz sūdzības atrisināšanai.

Mēs nododam tavus personas datus valsts iestādēm (parasti – nodokļu iestādēm), revidentiem, kurjeriem, ja balva un/vai cita dāvana tiek piegādāta uz dzīvesvietu, vai datu apstrādātājiem, piemēram, IT sistēmu un/vai pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs ļaujam tev augšupielādēt savu saturu, piemēram, fotogrāfijas, sociālo mediju spēlēs un/vai konkursos. Šādā gadījumā tevis sniegtā vai publicētā informācija kļūst par publiski pieejamu informāciju.

Personas datu kategorijas
Atkarībā no spēles un/vai konkursa viena vai vairākas:

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Sociālā tīkla lietotāja vārds
 • Telefona numurs
 • E-pasta adrese
 • IKEA Family kartes numurs
 • Čeka datums
 • Čeka numurs
 • Citi ar konkursu un/vai spēli saistīti dati (piemēram, fotogrāfijas u. c.)

Uzvaras gadījumā:

 • Adrese (ja balva vai cita dāvana tiek piegādāta uz dzīvesvietu)
 • Skatīt 1.5. punktu. "Dāvinājuma nodošanas-pieņemšanas akts "

Datu apstrādes juridiskais pamats
Tava piekrišana.

1.5. Dāvinājuma nodošanas-pieņemšanas akts

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai nodrošinātu savu nodokļu saistību pareizu izpildi: lai aprēķinātu nodokļus un deklarētu nodokļu iestādēm informāciju par tev piešķirtajiem labumiem.

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu saņem IKEA dāvanu karti, balvu vai citu dāvanu un paraksti nodošanas-pieņemšanas aktu. Tev ir jānorāda savs vārds un uzvārds. Atsevišķos gadījumos – personas kods.

Ja tu nesniedz obligāto informāciju, mēs nevaram nodrošināt pareizu nodokļu saistību izpildi un tāpēc varam atteikties piešķirt IKEA dāvanu karti, balvu vai citu dāvanu.

Tavi personas dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

Mēs nododam tavus personas datus valsts iestādēm (galvenokārt nodokļu iestādēm), revidentiem, datu apstrādātājiem, piemēram, IT sistēmu un pakalpojumu sniedzējiem utt.

Personas datu kategorijas

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Personas kods
 • Balvas un/vai citas dāvanas vērtība
 • Paraksts

Apstrādes juridiskais pamats
Pakļaušanās piemērojamiem tiesību aktiem.

1.6. Sabiedriskās attiecības

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus datus, ja esi žurnālists vai cita plašsaziņas līdzekļa pārstāvis, blogeris, vlogeris vai viedokļu līderis, lai izplatītu attiecīgu informāciju plašai sabiedrībai vai sadarbotos mūsu uzņēmuma reklāmā. Ja vēlies saņemt mūsu uzņēmuma jaunumus vai sadarboties ar mums, mēs apkopojam noteiktu informāciju par tevi. Mēs izmantojam savāktos datus, lai nosūtītu tev mūsu jaunumus, piemēram, paziņojumus presei, ielūgumus uz pasākumiem un preces, kā arī sazinātos pa tālruni, sociālajos plašsaziņas līdzekļos vai citos saziņas kanālos, lai sniegtu sabiedrībai aktuālu mūsu uzņēmuma informāciju.

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu sniedz mums personas datus, izsakot savu vēlmi e-pastā, vai piekrīti saņemt ziņas, apmeklējot mūsu pasākumus, vai sazinoties tieši ar mūsu mārketinga vai sabiedrisko attiecību pārstāvjiem. Dažkārt mēs varam saņemt tavus personas datus no sabiedrisko attiecību aģentūrām.

Tev nav pienākuma sniegt visus personas datus, tu vari sniegt tikai tos elementus, kurus vēlies izmantot saziņai ar mums (piemēram, tu vari norādīt tikai uzņēmuma nosaukumu un e-pastu). Ja nesniegsi nepieciešamos datus, tu nesaņemsi mūsu ziņas. Ja tev šķiet, ka mūsu sūtītā informācija nav būtiska, tu vari atteikties no tās saņemšanas, nosūtot savu vēlmi pa e-pastu uzņēmuma sabiedrisko attiecību vai mārketinga darbiniekiem.

Tavi personas dati tiek glabāti līdz brīdim, kad tu atsakies no abonēšanas vai citādi pieprasi dzēst savus datus, līdz mēs uzzinām, ka saņēmējs vairs nav pieejams (piemēram, saņemam automātisku paziņojumu, ka kontaktpersona vairs nestrādā attiecīgajā uzņēmumā vai ka šāda e-pasta adrese ir beigusi pastāvēt), vai 10 (desmit) gadus pēc mūsu sadarbības. Ja esam apkopojuši papildu datus, piemēram, par ēdiena izvēli, šādi dati tiek glabāti ne ilgāk kā līdz pasākuma beigām.

Personas dati tiek izpausti uzņēmumiem, kas mums sniedz pakalpojumus, t. i., dažos gadījumos mēs varam nodot tavus personas datus uzņēmuma sabiedrisko attiecību aģentūrām, lai tās mūsu vārdā dalītos ar informāciju, datu apstrādātājiem, piemēram, tiem, kas mums nodrošina IT sistēmas un pakalpojumus u. c. Ja mums ir tava piekrišana, globāla pasākuma komunikācijas gadījumā mēs varam nodot tavus personas datus Inter IKEA Group u. c.

Personas datu kategorijas

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Fotogrāfijas un/vai videoklipi
 • Uzņēmums (medijs, aģentūra u. c.)
 • E-pasta adrese
 • Tālruņa numurs
 • Adrese
 • Sociālo mediju konts vai cita saziņas kanāla konts
 • Īpašos gadījumos (piemēram, mediju braucienos un pasākumos ar ēdināšanu), lai nodrošinātu tavu veselību un drošību, mēs varam lūgt sniegt papildu datus, piemēram, par tavu ēdiena izvēli.

Apstrādes juridiskais pamats
Tava piekrišana vai mūsu likumīgās intereses uzturēt sabiedriskās attiecības.

1.7. Sociālie mediji

Apraksts
Mēs izmantojam ārējos sociālos kanālus, piemēram, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube u. c., lai informētu klientus par jaunākajām tendencēm, precēm un notikumiem, kā arī lai reklamētu savas preces un pakalpojumus. Kad tu izmanto vai publicē personisko informāciju mūsu sociālo mediju kanālos, mēs varam to saņemt. Mēs izmantojam tikai tos datus, kurus tu brīvprātīgi sniedz mums iepriekš norādītajiem mērķiem, piemēram, komentējot mūsu ierakstus, piedaloties mārketinga aktivitātēs, pasākumos utt.

Mūsu sociālo mediju kanāli ir integrēti pakalpojumu sniedzēju, piemēram, Meta vietnēs, tāpēc šiem uzņēmumiem ir visas iespējas vākt citus tavus personas datus.

Ja vēlies uzzināt, kā šie uzņēmumi apstrādā tavus datus, vari iepazīties ar to privātuma politiku.

Tavu dati sociālajos medijos tiek glabāti 10 (desmit) gadus.

Personas dati tiek izpausti uzņēmumiem, kas mums sniedz pakalpojumus, t. i., aģentūrām, kas mūs atbalsta sociālajos plašsaziņas līdzekļos, IT sistēmu un pakalpojumu sniedzējiem utt.

Personas datu kategorijas

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Sociālā tīkla lietotājvārds
 • Pilsēta
 • Profila attēls
 • Fotogrāfijas
 • Aktivitātes (komentāri, ziņojumi, "patīk", notikumi utt.)
 • Ziņojumi sociālo mediju kontā
 • Cita informācija, kas varētu būt pieejama, pamatojoties uz lietotāja privātuma preferencēm.

Apstrādes juridiskais pamats
Mūsu likumīgās intereses popularizēt zīmolu, preces un pakalpojumus.

1.8. Piegāde uz mājām

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus datus, lai izpildītu tevis pieteikto preču piegādi mājās.

Mēs saņemam tavus datus, kad tu piesaki preču piegādes mājās pasūtījumu.

Ja tu piesaki preču piegādi mājās, tev ir jāsniedz savi personas dati. Ja tu tos nesniedz, mēs nevaram izpildīt tavu pieteikumu.

Mēs nododam tavus datus saviem partneriem, t. i., uzņēmumiem, kas sniedz preču piegādes mājās pakalpojumus, kuri piegādā preces tieši līdz tavām durvīm, un datu apstrādātājiem, piemēram, tiem, kas mums nodrošina IT sistēmas un pakalpojumus.

Tavi personas dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus no pasūtījuma izpildes dienas.

Personas datu kategorijas

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Adrese (ieskaitot durvju kodu)
 • Tālruņa numurs
 • Pasūtījuma datums un numurs
 • Paraksts

Datu apstrādes juridiskais pamats
Mēs apstrādājam personas datus, lai noslēgtu līgumu par preču piegādi un to izpildītu.

1.9. Mēbeļu montāža un/vai uzstādīšana (ieskaitot telpu mērīšanu)

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus datus, lai izpildītu tavu pasūtījumu mēbeļu montāžai un/vai uzstādīšanai (tostarp telpu mērīšanai). Mēs saņemam tavus datus, kad tu piesaki iepriekš minētos pasūtījumus.

Ja tu pasūti šos pakalpojumus, tev ir jāsniedz savi personas dati. Ja tu tos nesniedz, mēs nevaram izpildīt tavu pasūtījumu.

Mēs nododam tavus datus saviem partneriem, t. i., uzņēmumiem vai personām, kas sniedz mēbeļu montāžas un/vai uzstādīšanas pakalpojumus (tostarp telpu mērīšanas pakalpojumus), datu apstrādātājiem, piemēram, kas mums nodrošina IT sistēmas un pakalpojumus.

Tavi personas dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus no pasūtījuma izpildes dienas.

Personas datu kategorijas

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Adrese (ieskaitot durvju kodu)
 • Tālruņa numurs
 • Pasūtījuma datums un numurs
 • Paraksts

Apstrādes juridiskais pamats
Mēs apstrādājam personas datus, lai parakstītu līgumu un to izpildītu.

1.10. Interjera dizains

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus datus, lai sniegtu mājokļa labiekārtošanas (interjera dizaina) pakalpojumus, tostarp virtuves plānošanas pakalpojumus. Arī tad, kad tu iesniedz pieprasījumu par trūkstošām virtuves detaļām, mēs apstrādājam tavus datus, lai paziņotu, ka esam saņēmuši šīs detaļas un tu vari tās iegādāties.

Mēs saņemam personas datus, kad tu sazinies ar mums pa e-pastu, aizpildi virtuves plānošanas pieteikumu, kā arī, kad tu mums paziņo par trūkstošām detaļām un lūdz, lai mēs paziņojam par to pieejamību.

Tev ir jāsniedz savi personas dati, kad tu pasūti šos pakalpojumus vai pieprasi pasūtīt konkrētas virtuves detaļas. Ja tu tos nesniedz, tava pasūtījuma izpilde vai detaļu pasūtīšana var tikt apgrūtināta vai netikt izpildīta.

Tavi personas dati tiek glabāti 1 (vienu) gadu no pasūtījuma saņemšanas dienas. Ja tiek parakstīts interjera dizaina pakalpojumu līgums, personas dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus. Ja tu sniedz personas datus par virtuves detaļām, mēs šos datus glabājam 3 mēnešus.

Personas datu kategorijas

 • Vārds
 • Uzvārds
 • E-pasta adrese
 • Tālruņa numurs
 • Adrese
 • Preču saraksts
 • Telpu izkārtojums un apraksts

Apstrādes juridiskais pamats
Mēs apstrādājam personas datus, lai parakstītu līgumu un to izpildītu.

1.11. IKEA plānotāji

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus datus, lai tu varētu izveidot IKEA plānotāju lietotāja kontu, kurā vari izmantot mūsu plānotājus un iekārtot savu mājokli ar IKEA mēbelēm, kā arī saglabāt savus rasējumus un iepirkumu sarakstu. Lietotāja konta izveide ir pilnīgi brīvprātīga.

Ja vēlies izveidot IKEA plānotāju lietotāja kontu, tev ir jānorāda personas dati. Ja to nedarīsi, kontu nevarēsi izveidot.

Konta dati tiek glabāti 24 mēnešus. Personas dati var tikt izpausti IKEA grupas uzņēmumiem, kā arī datu apstrādātājiem, kas sniedz pakalpojumus, piemēram, nodrošina IT sistēmas un pakalpojumus.

Personas datu kategorijas

 • Vārds 
 • Uzvārds
 • E-pasta adrese
 • Iepirkumu saraksts
 • Rasējumi

Apstrādes juridiskais pamats
Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu ar tevi noslēgto līgumu.

1.12. Atpakaļatdošana

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai nodrošinātu tavas tiesības atdot un/vai apmainīt preces saskaņā ar tiesību aktiem un iekšējām procedūrām, kā arī lai veiktu atmaksu uz tavu bankas kontu gadījumos, kad tu, piemēram, pārmaksā par mūsu precēm, kad atmaksājamā summa pārsniedz 300 € utt. Tava kontaktinformācija tiek apstrādāta, lai nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar tevi sazināties (piemēram, ja sniedz mums nepareizu informāciju).

Tev ir jāsniedz savi personas dati, lai mēs varētu atdot atpakaļ un/vai apmainīt preces un lai veiktu atmaksu. Ja tu šos datus nesniedz, mēs nevaram nodrošināt tavas tiesības atdot atpakaļ un/vai mainīt preces, kā arī nevaram veikt naudas atmaksu uz tavu bankas kontu.

Mēs saņemam informāciju par tevi, kad aizpildi preču maiņas un/vai atpakaļatdošanas pieteikumu vai naudas atmaksas pieprasījumu. Arī gadījumos, kad tu sazinies ar uzņēmumiem, kas sniedz sadzīves tehnikas garantijas pakalpojumus, šie uzņēmumi sniedz mums tavus datus, lai mēs varētu ar tevi sazināties un veikt preču atmaksu vai piegādāt jaunu augstas kvalitātes sadzīves tehniku uzņēmumam, kas sniedz sadzīves tehnikas garantijas pakalpojumus.

Tavi personas dati, kas tiek sniegti, veicot preču maiņu un/vai atpakaļatdošanu vai pieprasot naudas atmaksu, tiek glabāti 10 (desmit) gadus. Personas datus, kas saņemti no uzņēmumiem, kuri sniedz sadzīves tehnikas garantijas pakalpojumus, glabā ne ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus.

Mēs nododam tavus personas datus saviem datu apstrādātājiem, piemēram, IT sistēmu un pakalpojumu sniedzējiem.

Personas datu kategorijas

 • Vārds 
 • Uzvārds
 • Tālruņa numurs (pēc izvēles)
 • Bankas konta numurs (ja atmaksa tiek veikta uz bankas kontu)
 • Paraksts

Apstrādes juridiskais pamats
Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu ar tevi noslēgto līgumu.

1.13. Klientu atbalsts

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus datus, lai varētu izvērtēt un risināt tavus pieprasījumus, lūgumus, ieteikumus, piezīmes, sūdzības, prasības un atsauksmes, kā arī lai pārliecinātos, ka tie ir pamatoti, un sniegtu atbildi, cenšoties arī deklarēt, izpildīt vai aizsargāt juridiskās prasības.

Sūdzības gadījumā tev ir jānorāda savs vārds, uzvārds, kontaktinformācija, sūdzības apraksts un dokumenti, kas pamato sūdzības pamatotību. Ja tu nesniedz obligāto informāciju, mēs nevaram izvērtēt un izskatīt sūdzību. Mēs ļaujam izvēlēties, vai vēlies saņemt atbildi uz savu pieprasījumu, lūgumu, ierosinājumu, piezīmi, sūdzību, prasību vai atsauksmi, un kādā veidā vēlies to saņemt, tāpēc norādi savu tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Ja tu nenorādi šo informāciju, mēs nevaram atbildēt.

Mēs saņemam tavus personas datus, tiklīdz tu sniedz mums iepriekš minētos pieprasījumus, lūgumus, ieteikumus, piezīmes, piezīmes, sūdzības, prasības vai atsauksmes, izmantojot e-pastu, zvanu centra tālruni, mūsu Facebook kontu, publisko telpu, kā arī aizpildot atsauksmju veidlapas.

Visi personas dati, kas saistīti ar izskatāmajām sūdzībām vai iesniegtajiem pieprasījumiem, lūgumiem, priekšlikumiem, piezīmēm, prasībām vai atsauksmēm, tiek glabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no to atrisināšanas dienas. Personas datus var glabāt ilgāk, ja sūdzības vai pieprasījuma, lūguma, ierosinājuma, piezīmes, prasības vai atsauksmju nokārtošana neizdodas vai joprojām turpinās, kā arī tad, ja personas dati ir nepieciešami, lai aizsargātu mūsu vai trešo personu likumīgās intereses, piemēram, likumā noteikto noilguma termiņu vai juridiska strīda gadījumā. Ja sūdzība tiek izskatīta, parakstot mierizlīgumu, personas dati tiek glabāti 10 gadus.

Mēs varam nodot tavus datus apdrošināšanas sabiedrībai. Mēs nododam tavus personas datus mūsu datu apstrādātājiem, piemēram, tiem, kas mums nodrošina IT sistēmas un pakalpojumus, īsziņu pakalpojumu sniedzējiem.

Personas datu kategorijas

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Adrese
 • E-pasta adrese
 • Tālruņa numurs
 • Sūdzības vai cita pieprasījuma apraksts
 • Sūdzību pamatojošie dokumenti, kas papildus citiem personas datiem var ietvert arī veselības datus, ņemot vērā, ka pieprasījums ir saistīts ar kaitējuma atlīdzināšanu veselības pasliktināšanās dēļ.
 • Lojalitātes kartes numurs
 • Iepirkumu vēsture
 • Atsauksmes
 • Cita saistīta informācija

Apstrādes juridiskais pamats
Tavi personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, lai pārliecinātos, ka tava sūdzība vai cits pieprasījums ir likumīgs, kā arī lai to analizētu, savukārt īpašu kategoriju personas datus mēs apstrādājam, lai paziņotu, izpildītu vai aizsargātu juridiskās prasības.

Personas datus var apstrādāt arī, pamatojoties uz tavu piekrišanu.

1.14. PVN rēķini par precēm un pakalpojumiem

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus datus, lai varētu nodrošināt godprātīgu nodokļu saistību izpildi, pareizu grāmatvedības dokumentu izrakstīšanu un preču iegādes deklarēšanu valsts iestādēm, kā arī lai mēs varētu tev izrakstīt rēķinus un administrēt grāmatvedības dokumentus, piemēram, PVN rēķinus, kredītrēķinus, kad tu iegādājies preces mūsu tirdzniecības vietās.

Mēs saņemam informāciju par tevi, kad tu mums to sniedz.

Tev mums ir jānorāda savs vārds, uzvārds, adrese, PVN maksātāja kods (ja tāds ir).

Šādi personas dati ir nepieciešami, lai pareizi noformētu rēķinu dokumentāciju, kā arī deklarētu preču iegādi valsts iestādēs.

Ja tu nesniedz savus personas datus, mēs nevaram izrakstīt grāmatvedības dokumentus un deklarēt preču iegādi valsts iestādēs.

Tavi personas dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus no preču iegādes un grāmatvedības dokumentu izrakstīšanas dienas.

Mēs nododam tavus personas datus valsts iestādēm (galvenokārt nodokļu iestādēm), revidentiem, mūsu datu apstrādātājiem, piemēram, tiem, kas mums nodrošina IT sistēmas un pakalpojumus.

Personas datu kategorijas

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Adrese
 • PVN maksātāja kods (ja esi reģistrēts PVN maksātājs)
 • Pasūtījuma datums un numurs
 • Preču saraksts

Apstrādes juridiskais pamats
Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu ar tevi noslēgto līgumu.

1.15. Ratiņkrēslu aizdošana

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus datus, lai varētu bez maksas nodrošināt ratiņkrēslu īslaicīgai lietošanai tava apmeklējuma laikā mūsu veikalā tā darba laikā un gadījumā, ja mums nepieciešams ar tevi sazināties (piemēram, ja ratiņkrēsls netiek atdots).

Lai mēs varētu nodrošināt ratiņkrēslu pagaidu lietošanai, tev ir jāsniedz personas dati. Ja tu šos datus nesniedz, mēs varam atteikties tev to izsniegt.

Mēs saņemam informāciju par tevi, kad aizpildi pieteikumu ratiņkrēsla aizdošanai.

Tavi personas dati tiek glabāti, līdz tu atdod ratiņkrēslu.

Personas datu kategorijas

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Tālruņa numurs
 • Paraksts

Apstrādes juridiskais pamats
Līguma izpilde.

1.16. Preču iegāde, maksājot pa daļām

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus datus, lai tu varētu iegādāties preces, maksājot pa daļām, atļaujot pirkuma apmaksu uz aizdevuma līguma pamata. Turklāt mēs izmantojam noteiktus datus statistikas vajadzībām, kā norādīts "Privātuma politikas lojalitātes programmas un digitālo risinājumu jomā" 1.6. punktā.

Uzsākot procesu preču iegādei, maksājot pa daļām, tu mums sniedz noteiktus personas datus. Šī informācija nekavējoties tiek nodota mūsu partnerim AS "Citadele banka", kur tā tiek droši uzglabāta. Mēs saņemam dažus datus arī no AS "Citadele banka", kad tu paraksti aizdevuma līgumu.

Nesniedzot personas datus, tu nevari iegādāties preces, maksājot pa daļām.

Tavi personas dati tiek glabāti 12 mēnešus pēc aizdevuma līguma noslēgšanas.

Mēs nododam tavus personas datus saviem datu apstrādātājiem, piemēram, tiem, kas mums nodrošina IT sistēmas un pakalpojumus.

Personas datu kategorijas

 • Aizdevuma summa
 • Vārds
 • Uzvārds
 • Aizdevuma līguma datums
 • Tālruņa numurs
 • E-pasta adrese
 • Tehniskā informācija (piemēram, kur un kad tiek skenēts kvadrātkods aizdevuma saņemšanai)

Apstrādes juridiskais pamats
Līguma izpilde.

1.17. Pazaudētās un atrastās mantas

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus datus, lai nodrošinātu tavas tiesības atgūt nozaudēto (atstāto) preci(-es) mūsu klientu apkalpošanas punktos.

Mēs saņemam tavus personas datus, kad tu paraksti atrasto mantu pieņemšanas aktu.

Tev nav pienākuma sniegt savus personas datus, taču, tos nesniedzot, būs grūtāk atgūt priekšmetus.

Tavi personas dati tiek glabāti 1 mēnesi no atrasto mantu pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

Personas datu kategorijas

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Paraksts

Apstrādes juridiskais pamats
Tavi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar mūsu juridisko pienākumu.

1.18. Småland

Apraksts
Atstājot savu bērnu Småland rotaļu istabā mūsu uzraudzībā, tev ir jāaizpilda veidlapa un jāsniedz savi un bērna personas dati apstrādei. Reģistrācijas veidlapa tiek uzskatīta par līgumu starp tevi un mums par Småland pakalpojumu sniegšanu.

Nenorādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un bērna vārdu un vecumu, tu nevari izmantot mūsu pakalpojumus.

Mēs apstrādājam informāciju par tavu vārdu un uzvārdu, lai varētu tevi identificēt kā atbildīgo personu par bērnu viņa vizītes laikā Småland. Mēs apstrādājam informāciju par tavu tālruņa numuru, lai varētu ar tevi sazināties, kad tavs bērns atrodas Småland, vai ja pēc Småland apmeklējuma tu atstāj kādas personīgās mantas utt. Mēs apstrādājam informāciju par tava bērna vārdu, lai varētu identificēt tavu bērnu, kurš atrodas Småland. Mēs apstrādājam informāciju par tava bērna vecumu, lai noteiktu, vai un ar kādiem nosacījumiem bērnam ir tiesības apmeklēt Småland atbilstoši Småland noteikumiem. Ja tu nolem sniegt citu informāciju, ko uzskati par nepieciešamu izpaust, lai labāk rūpētos par savu bērnu, tu sniedz šo informāciju pilnīgi brīvprātīgi. Šī informācija nav obligāti jāsniedz, un tev ir tiesības brīvi izlemt, vai to ir vai nav nepieciešams sniegt.

Personas datus, kas sniegti Småland apmeklējuma nolūkā, mēs glabājam 1 (vienu) mēnesi pēc tā kalendārā mēneša beigām, kurā tu aizpildi reģistrācijas veidlapu.

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos tavi un/vai bērna personas dati var tikt nodoti apdrošināšanas sabiedrībām, tiesībaizsardzības, tiesu vai pirmstiesas iestādēm saistībā ar izmeklēšanu, juridiskajiem konsultantiem vai citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos. Mēs varam izpaust tavus personas datus medicīnas speciālistiem un neatliekamās palīdzības dienestiem, ja tavam bērnam ir nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība un tas ir nepieciešams, lai glābtu bērna dzīvību.

Personas datu kategorijas

 • Bērna vārds
 • Vecums 
 • Tālruņa numurs
 • Vecāku (aizbildņu) vārds un uzvārds 
 • attiecību veids ar bērnu (vecāki, pilnvarotā persona u. c.) 
 • Paraksts 
 • Cita nepieciešamā informācija, piemēram, informācija par veselības stāvokli, ja uzskati, ka mums tā jāzina, pamatojoties uz tevis skaidri izteiktu piekrišanu.

Apstrādes juridiskais pamats
Mēs apstrādājam personas datus, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar tevi.

Tava piekrišana, ja nolem sniegt citu informāciju, kas, pēc tavām domām, ir nepieciešama, lai labāk aprūpētu savu bērnu.

1.19. IKEA uzņēmumiem

Apraksts
Lai uzturētu attiecības ar biznesa partneriem, pārvaldītu un īstenotu sadarbību ar uzņēmumiem un organizācijām, parakstītu un izpildītu līgumus un/vai sazinātos ar IKEA biznesa klientiem par dažādiem jautājumiem saistībā ar līgumu izpildi, mums ir jāapstrādā IKEA biznesa klientu (kas var būt arī fiziskas personas – uzņēmēji), viņu darbinieku un/vai pārstāvju personas dati.

Tāpat ar IKEA biznesa klienta (ja tā ir fiziska persona) vai IKEA biznesa klienta (ja tas ir uzņēmums) darbinieku un/vai pārstāvju iepriekšēju brīvu piekrišanu mēs sūtām informāciju par mūsu precēm, pakalpojumiem, piedāvājumiem, akcijām un pasākumiem uzņēmumiem un organizācijām, aptaujas, lai sniegtu atsauksmes un novērtētu no IKEA iegādātās preces, arī, lai labāk saprastu, vai mūsu sūtītā informācija ir būtiska, mēs izsekojam mijiedarbību ar mūsu sūtītajiem jaunumiem (informācija, vai jaunumi ir izlasīti, kad tie ir izlasīti, cik reizes tie ir izlasīti (vai atvērti), vai tie ir pārsūtīti, kāda operētājsistēma ir izmantota, kāds e-pasta serveris, tostarp tā atrašanās vieta). Šādos gadījumos personas datus glabājam tik ilgi, līdz saņemam atteikumu no tiešā mārketinga.

IKEA biznesa klientu, to darbinieku un/vai pārstāvju personas dati tiek glabāti 10 gadus no līguma izbeigšanas dienas, ja ticis parakstīts līgums. Ja līgumā paredzēts garantijas termiņš, kas pārsniedz iepriekš norādīto glabāšanas termiņu, tad visi ar līgumu saistītie personas dati tiek glabāti līdz garantijas termiņa beigām. Ja nav parakstīts līgums, IKEA biznesa klientu un to darbinieku un/vai pārstāvju personas dati netiek glabāti.

Mēs varam izpaust tavus personas datus revidentiem, finanšu un juridiskajiem konsultantiem, uzņēmumiem, kas sniedz piegādes uz mājām, mēbeļu montāžas un uzstādīšanas pakalpojumus, datu apstrādātājiem, piemēram, uzņēmumam, kura sistēmu mēs izmantojam jaunumu vēstuļu nosūtīšanai, IT sistēmu un pakalpojumu sniedzējiem u. c.

Personas datu kategorijas

 • Vārds
 • Uzvārds
 • E-pasta adrese
 • Tālruņa numurs
 • Mijiedarbība ar jaunumu vēstulēm (informācija par to, vai jaunumi ir izlasīti, kad tie ir izlasīti, cik reizes tie ir izlasīti (vai atvērti), vai tie ir pārsūtīti, kāda operētājsistēma ir izmantota, kāds e-pasta serveris, tostarp tā atrašanās vieta).

Apstrādes juridiskais pamats
Piekrišana tiešajam mārketingam (ja saņēmējs ir IKEA biznesa klients (fiziska persona) vai IKEA biznesa klienta darbinieks un/vai pārstāvis). Mēs apstrādājam personas datus, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu.

1.20. Līgumu pārvaldība

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus datus, lai noslēgtu līgumus, izpildītu šos līgumus, uzraudzītu to izpildi, apstrādātu maksājumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, izskatītu sūdzības un pretenzijas saistībā ar līgumu noslēgšanu, izpildi un/vai izbeigšanu.

Turklāt mēs apstrādājam tavus personas datus, lai nodrošinātu precīzu mūsu nodokļu saistību izpildi: rēķinu izrakstīšanai/saņemšanai, nodokļu un maksājumu aprēķināšanai un deklarēšanai uzraudzības nodokļu iestādēs, lai sniegtu informāciju par pakalpojumiem/precēm, ko esam ieguvuši no jums, un jums veiktajiem maksājumiem.

Mēs varam apstrādāt tavus personas datus, lai nepieciešamības gadījumā atgūtu parādus un/vai citus parādus, kā arī īstenotu savas likumīgās intereses, ceļot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu mums to sniedz, noslēdzot līgumu un/vai sniedzot pakalpojumus (ja nav noslēgts līgums) saskaņā ar uzņēmējdarbības apliecību.

Tev ir jānorāda savs vārds, uzvārds, PVN reģistrācijas numurs (ja esi reģistrēts kā PVN maksātājs), adrese, uzņēmuma reģistrācijas numurs un kontakti. Ja tu nesniedz obligāto informāciju, mēs nevaram noslēgt ar tevi līgumu un nevaram iegādāties tavus pakalpojumus/preces.

Tavi personas dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus pēc līguma termiņa beigām. Ja līgumā paredzēts garantijas termiņš, kas pārsniedz glabāšanas termiņu, visi ar līgumu saistītie personas dati tiek glabāti līdz šī garantijas termiņa beigām. Ja esi sniedzis mums pakalpojumus, bet ar tevi nav noslēgts līgums, tavi personas dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus, sākot no pakalpojuma sniegšanas un grāmatvedības dokumenta izsniegšanas datuma.

Mēs nododam tavus datus bankām, valsts iestādēm (galvenokārt uzraudzības nodokļu iestādēm), revidentiem, juridiskajiem, finanšu konsultantiem, parādu piedziņas uzņēmumiem, datu apstrādātājiem, piemēram, IT sistēmu un pakalpojumu sniedzējiem u. c.

Personas datu kategorijas

 • Vārds 
 • Uzvārds
 • Bankas norēķinu konta numurs
 • Dzimšanas datums un/vai personas kods
 • PVN reģistrācijas numurs (ja esi reģistrēts kā PVN maksātājs)
 • Uzņēmuma reģistrācijas numurs
 • Adrese
 • E-pasta adrese
 • Tālruņa numurs

Apstrādes juridiskais pamats
Mēs apstrādājam personas datus, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar tevi. Gadījumos, kad mēs saglabājam tavus personas datus, lai atgūtu parādus un/vai citus maksājumus, šāda personas datu apstrāde pamatojas uz likumīgām interesēm aizsargāt mūsu tiesības.

1.21. Juridiskās prasības

Apraksts
Mēs varam apstrādāt personas datus, tostarp īpašu kategoriju personas datus, lai informētu attiecīgo regulatīvo iestādi/ tiesībaizsardzības iestādi par iespējamiem kriminālpārkāpumiem un/vai administratīviem pārkāpumiem, un/vai citiem pārkāpumiem, kā arī lai vajadzības gadījumā celtu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskas, tostarp apdrošināšanas prasības.

Tavi personas dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus pēc iepriekš minētās lietas slēgšanas.

Mēs varam izpaust tavus personas datus tiesībaizsardzības un citām regulatīvajām iestādēm, juridiskajiem konsultantiem, apdrošinātājiem, datu apstrādātājiem, piemēram, IT sistēmu un pakalpojumu sniedzējiem utt.

Personas datu kategorijas

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Tālruņa numurs
 • E-pasta adrese
 • Cita informācija, kas saistīta ar noziedzīgām darbībām, administratīviem pārkāpumiem, citiem pārkāpumiem un/vai juridiskām/apdrošināšanas prasībām.
 • Dokumenti, kas pamato prasību, kurā bez citiem personas datiem var būt iekļautas arī īpašas personas datu kategorijas, piemēram, veselības dati.

Apstrādes juridiskais pamats
Šo datu apstrādes juridiskais pamats ir iepriekš minētās likumīgās intereses un īpašu kategoriju personas datu apstrādes gadījumos – juridisku prasību izvirzīšana, pieprasīšana un aizstāvēšana.

1.22. Biznesa partneru, potenciālo biznesa partneru un tās darbinieku/pārstāvju personas dati

Apraksts
Mēs apstrādājam tavus (kā biznesa partnera darbinieka/pārstāvja) personas datus, lai parakstītu un izpildītu līgumus un/vai lai sazinātos ar tevi par dažādiem jautājumiem attiecībā uz līguma izpildi.

Mēs apstrādājam tavus (kā potenciālā sadarbības partnera darbinieka/pārstāvja) personas datus, lai veidotu jaunas biznesa attiecības (piemēram, kad saņemam komerciālus piedāvājumus mūsu konkursos).

Biznesa partneru, potenciālo biznesa partneru un tās darbinieku/pārstāvju personas dati tiek apstrādāti arī, lai nodrošinātu, ka IKEA atturas no iesaistīšanās darījumos ar organizācijām un/vai personām, kas iekļautas globālo un vietējo sankciju sarakstos, un/vai attiecībās, kas varētu ietekmēt IKEA reputāciju.

Tavus personas datus mēs iegūstam no tevis, no mūsu sadarbības partnera, potenciālā sadarbības partnera un publiskajiem resursiem: tīmekļa vietnēm, kurās ir publiska informācija par sadarbības partneri vai potenciālo sadarbības partneri, tā darbiniekiem/pārstāvjiem, globālo un vietējo sankciju sarakstiem, ģeogrāfiskajiem riskiem, skrīninga datubāzes okredo.com.

Tavi (kā biznesa partnera darbinieka/pārstāvja) personas dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus pēc līguma darbības beigām. Ja līgumā ir paredzēts garantijas termiņš, kas pārsniedz iepriekš minēto glabāšanas termiņu, tad visi ar līgumu saistītie personas dati tiek glabāti līdz šī garantijas termiņa beigām. Tavi (kā potenciālā sadarbības partnera darbinieka/pārstāvja) personas dati tiek glabāti 3 (trīs) gadus pēc konkursa beigām.

Mēs varam izpaust tavus personas datus revidentiem, valsts iestādēm (galvenokārt nodokļu iestādēm), finanšu un juridiskajiem konsultantiem, datu apstrādātājiem, piemēram, IT sistēmu un pakalpojumu sniedzējiem utt.

Personas datu kategorijas

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Uzņēmuma reģistrācijas numurs
 • Adrese
 • E-pasta adrese
 • Tālruņa numurs
 • Ieņemamais amats
 • Pārstāvības pamats
 • Informācija par to, vai biznesa partneris un/vai potenciālais biznesa partneris ir/nav iekļauts globālo un vietējo sankciju sarakstos. 
 • Valdes locekļi 
 • Faktiskie īpašnieki, tostarp to pilsonības valsts, pastāvīgās dzīvesvietas valsts, procentuālā daļa pamatkapitālā 
 • Dati par saistību ar politiski nozīmīgām personām (īpaša kategorija)

Apstrādes juridiskais pamats
Likumīgās intereses slēgt un izpildīt līgumus ar biznesa partneriem, veidot jaunas biznesa attiecības ar potenciālajiem biznesa partneriem un aizsargāt IKEA reputāciju.

Attiecībā uz datiem par politiski nozīmīgām personām: biznesa partnera, potenciālā biznesa partnera, tā darbinieka/pārstāvja skaidra piekrišana.

2. Kam mēs izpaužam personas datus?

Mēs izpaužam tavus datus:

a)    uzņēmumiem, ar kuriem sadarbojamies
Mēs sadarbojamies ar vairākiem uzticamiem pakalpojumu sniedzējiem, kas mūsu uzdevumā sniedz pakalpojumus un ir minēti katrā sadaļā. Šiem uzņēmumiem ir pienākums pienācīgi aizsargāt tavus personas datus un neizmantot šos datus neatļautiem mērķiem, kā arī nodrošināt, lai to pašu darītu arī to piegādātāji.

Mums var būt nepieciešams izpaust tavus personas datus mūsu apdrošinātājiem, ja uzskatām, ka tas ir nepieciešams saskaņā ar mūsu līgumattiecībām ar apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju.

Mēs varam dalīties savāktajos personas datos ar citām Inter IKEA grupas organizācijām, ja šie uzņēmumi atbalsta dažādas darbības un biznesa procesus (piemēram, Inter IKEA Systems B.V., IKEA Lietuva, IKEA Igaunija u. c.).

b)    valsts un pašvaldību iestādes, citas personas, kas pilda tām ar likumu uzticētās funkcijas
Mēs nododam tavus personas datus valsts un pašvaldību iestādēm un citām personām, kas pilda tām ar likumu uzticētās funkcijas, pēc to likumīga pieprasījuma vai lai ievērotu mūsu likumīgās intereses, kas saistītas ar juridisku prasību izvirzīšanu, izvirzīšanu un aizstāvību.

3. Personas datu aizsardzība

Mēs veicam šādus piesardzības pasākumus attiecībā uz taviem personas datiem:

a)    drošība
Tavu datu drošību uztveram ļoti nopietni. Mēs esam ieviesuši dažādas stratēģijas, kontroles mehānismus, politikas un pasākumus, lai nodrošinātu tavu datu drošību, un šos pasākumus pastāvīgi rūpīgi pārskatām. Mēs aizsargājam tavus datus, izmantojot šifrēšanas paņēmienus, kā arī izmantojam citus drošības pasākumus, piemēram, ugunsmūrus un paroļu aizsardzību, regulāras testēšanas procesus, tehnisko un organizatorisko pasākumu efektivitātes novērtēšanu un izvērtēšanu, lai nodrošinātu apstrādes drošību, u. c. Tas nozīmē, ka tavi dati ir aizsargāti un pieejami tikai tiem darbiniekiem, kuri ir apmācīti un kuriem tie ir nepieciešami darba pienākumu veikšanai. Mēs arī nodrošinām, ka mūsu ēkās tiek veikta stingra fiziska kontrole, kas ierobežo piekļuvi taviem personas datiem, lai tie būtu drošībā.

b)    tavu personas datu nosūtīšana ārpus ES/EEZ
Iepriekš minētie uzņēmumi galvenokārt apstrādā personas datus Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā. Dažkārt mums var būt nepieciešams nosūtīt tavus personas datus mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kas ir reģistrēti ārpus ES/EEZ, t. i., trešajā valstī, piemēram, ASV.

Citās trešās valstīs var nebūt spēkā tādi paši datu aizsardzības likumi kā Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā, tāpēc uz taviem datiem var neattiekties tāda pati aizsardzība. Tomēr šādos gadījumos mēs nodrošināsim, lai uz jebkuru tavu datu sūtīšanu uz valstīm ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas attiektos atbilstoši datu aizsardzības tiesību aktos noteiktie aizsardzības pasākumi (piemēram, datus var nosūtīt, pamatojoties uz parakstītām ES līguma standartklauzulām).

4. Tavas tiesības

Tev ir tiesības:

a) piekļūt saviem datiem – tev ir tiesības iegūt no mums informāciju par to, vai mēs apstrādājam tavus personas datus un gadījumos, kad tā ir, piekļūt saviem personas datiem. Tāpēc mēs šajā privātuma politikā jau iepriekš informējam par apstrādes darbībām. Ja tev radušies jautājumi vai tu gribētu uzzināt vairāk par to, kādu informāciju par tevi mēs apstrādājam, tu vienmēr vari ar mums sazināties, un mēs sniegsim vairāk informācijas;

b) labot savus datus – tev ir tiesības pieprasīt, lai mēs izlabojam nepareizus personas datus;

c) dzēst savus datus – zināmos apstākļos tev var būt tiesības uz tavu personas datu dzēšanu, ja tu uzskati, ka mums vairs nav nepieciešamības tos uzglabāt. Ja iepriekš esi devis piekrišanu, tu vari izlemt to atsaukt. Šīs tiesības nav spēkā tad, ja apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu vārda un informācijas brīvību, lai pildītu likumā noteiktās prasības vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

d) noteiktos gadījumos personīgi saņemt vai nosūtīt savus personas datus citam uzņēmumam (šīs tiesības sauc par tiesībām uz datu pārnešanu). Šīs tiesības attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir tava piekrišana vai līgums, kā arī tad, kad apstrāde notiek automatizēti;

e) ierobežot savu datu apstrādi – noteiktos apstākļos tev ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka mēs turpināsim uzglabāt tavus datus, taču uz laiku pārtrauksim jebkādu cita veida apstrādi. Kādos gadījumos tu varētu to vēlēties? Piemēram, ja esi mūs lūdzis labot nepareizu informāciju. Šādā gadījumā var būt, ka tu gribētu, lai mēs pārtraucam apstrādi līdz brīdim, kad informācija būs pareiza;

f) iebilst pret savu datu apstrādi – tev ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam tavus datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas likumīgās intereses. Tā var rīkoties gadījumā, ja uzskati, ka tavas personīgās intereses ir svarīgākas par mūsējām;

g) iebilst pret savu datu apstrādi – tev ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam tavus datus tiešā mārketinga nolūkos;

h) jebkurā laikā atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei.

Lai īstenotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedz mums vai Datu aizsardzības speciālistam rakstisku pieprasījumu (kontaktinformācija minēta tālāk).

Tev ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/en/), Elijas iela 17, Rīga, tālruņa Nr.: +371 67 22 31 31, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv, ja uzskati, ka mēs neapstrādājam personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.

5. Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Mēs regulāri pārskatām savu privātuma politiku. Lūdzam regulāri pārlasīt šo politiku, lai pārliecinātos, ka esi iepazinies ar jaunāko versiju. Šī versija ir atjaunināta 2024. gada 1. jūnijā.

6. Kontakti

Ja tev ir jautājumi par tavu personas datu apstrādi, prasības vai arī tu vēlētos sniegt atsauksmi, lūdzu, sazinies ar mums:
SIA Paul Mason Properties, reģistrācijas numurs 50103951541, juridiskā adrese: Biķeru iela 2, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-1079, Latvija, tālruņa numurs: +371 63301000, e-pasta adrese: info@IKEA.lv.

Datu aizsardzības speciālists: dpo@ikea.lv
Tu vari sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu arī nosūtot mums vēstuli uz iepriekš minēto adresi, ar norādi, ka tā ir Datu aizsardzības speciālistam.
X

Paziņojumi par to, ka prece atkal ir pieejama

Uzzini pirmais, kad nolūkoto [itemName] atkal varēs iegādāties:

Gatavs! Atliek vien sagaidīt paziņojumu.

Kad [itemName] atkal varēs iegādāties, tu saņemsi e-pastu