IKEA FAMILY privātuma politika

SIA Paul Mason Properties (turpmāk “mēs”) ciena tavu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – "Privātuma politika"). Šajā Privātuma politikā mēs informēsim tevi par to, kā apstrādājam tavus personas datus. Apņemamies būt atklāti pret tevi un sniegt skaidru, saprotamu informāciju par to, kādus personas datus apstrādājam, kāds ir apstrādes nolūks, cik ilgi uzglabājam personas datus un kāds ir apstrādes juridiskais pamats, kā arī citu informāciju, kāda mums jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 

Tēmas:
1.    Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?
1.1.IKEA lietotāja konts
1.2. IKEA FAMILY
1.3. Statistiskā analīze
1.4. Tiešais mārketings 
2.    Kā mēs vācam informāciju par tevi?
3.    Cik ilgi mēs paturam tavus personas datus?
4.    Kam mēs izpaužam personas datus?
5.    Personas datu aizsardzība
6.    Tavas tiesības
7.    Izmaiņas mūsu privātuma politikā
8.    Kontakti

1.    Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?
Izveidojot IKEA lietotāja kontu mūsu tīmekļa vietnē, pievienojoties IKEA FAMILY lojalitātes programmai vai piekrītot saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus mūsu tīmekļa vietnē, tu sniedz personas datus, ko mēs apstrādājam. Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus par tevi un apstrādei ir šāds nolūks un juridiskais pamats:

1.1    IKEA lietotāja konts (reģistrācija un administrācija)
Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
E-pasta adrese, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, parole (šifrēta), preču izlase (preces, cena, daudzums), darbības IKEA lietotāja kontā, ieskaitot tehniskos datus (piemēram, pierakstīšanās informāciju, piemēram, pēdējās pierakstīšanās laiku), 1.2. punktā norādītos IKEA FAMILY datus (ja esi reģistrējis IKEA FAMILY karti), informāciju, ko tu sniedz, piekrītot tiešā mārketinga piedāvājumu saņemšanai kā norādīts 1.2. un 1.4. paragrāfā (ja esi piekritis/pieteicies), informācija par e-pasta ziņojumiem: piemēram, kad tu tīmekļa vietnē izveido IKEA lietotāja kontu, mēs nosūtām apstiprinājuma e-pastu, vai arī, kad pieprasi atjaunot aizmirstu paroli; informācija par īsziņām, piemēram, kad tu veikalā izveido IKEA lietotāja kontu, mēs nosūtām apstiprinājuma kodu. Tava piekrišana, kas uzskatāma par dotu brīdī, kad tu aktivizē savu kontu

IKEA lietotāja kontu var izveidot mūsu tīmekļa vietnē. Tādā gadījumā mēs apstrādāsim tavus datus, lai dotu tev iespēju izveidot kontu, lai varētu izmantot reģistrētiem lietotājiem piedāvātos pakalpojumus administrācijas un uzturēšanas nolūkā, kā arī atpazītu tevi, kad tu iesniedz pieprasījumus, paziņotu noteikumu un nosacījumu maiņas gadījumos kontā (kad mainās Privātuma politika, noteikumi un nosacījumi utt.) vai sazinātos ar tevi ārkārtas gadījumos (ja radušies sarežģījumi attiecībā uz kontu, ja pazudušas preces utt.) Mēs apstrādājam noteiktusdatus par tevi arī 1.3. punktā aprakstītajā nolūkā vākt statistiku.
IKEA lietotāja kontā vari redzēt, kādus personas datus mēs apstrādājam, tostarp IKEA FAMILY informāciju (ja esi reģistrējis IKEA FAMILY karti), mainīt informāciju par sevi, mainīt iestatījumus attiecībā uz tiešā mārketinga piedāvājumiem, piedalīties spēlēs un/vai konkursos, saglabāt un izdrukāt savu preču izlasi.
Lai izveidotu IKEA lietotāja kontu, tev ir jāpiekrīt noteikumiem un nosacījumiem, kā arī jāsniedz savi personas dati. Ja tu nepiekrīti noteikumiem un nosacījumiem un atsakies sniegt personas datus, IKEA lietotāja kontu nebūs iespējams izveidot.
Reģistrējos IKEA lietotāja kontu, tu apliecini, ka esi sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un norādītie personas dati ir pareizi un precīzi. Ja informācija norādīta neprecīzi, tā nekavējoties jālabo.

1.2    IKEA FAMILY
IKEA FAMILY lojalitātes programmas pārvaldība
Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
E-pasta adrese, IKEA FAMILY kartes numurs, pirkumu vēsture, izmantojot IKEA FAMILY karti (pirkuma datums un laiks, kases čeka numurs, preču nosaukumi, daudzums, cena, kopējais pirkumu skaits);

Līdz 2019. gada 08. jūlijam izsniegtajām kartēm papildus iepriekš minētajiem apstrādā vēl šādus datus: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālruņa numurs, valsts, IKEA FAMILY kartes veids (plastikāta vai digitāla karte).
Ar tevi noslēgtās vienošanās pildīšana

Ja tu vēlies kļūt par IKEA FAMILY lojalitātes programmas biedru, saņemt IKEA FAMILY karti un izmantot tās sniegtās priekšrocības un ja tu piekrīti IKEA FAMILY noteikumiem un nosacījumiem, tad mēs par tevi vācam noteiktu informāciju. Mēs izmantojam savāktos datus, lai nosūtītu tev IKEA FAMILY karti, identificētu tevi jautājumu gadījumos, veiktu nepieciešamās darbības, lai tu varētu izmantot atlaides un citas priekšrocības, kādas sniedz IKEA FAMILY karte, lai sazinātos ar tevi pa e-pastu par tavu dalību IKEA FAMILY lojalitātes programmā (piem., informētu par izmaiņām privātuma politikā, noteikumos un nosacījumos u. tml.). Mēs apstrādājam noteiktus datus par tevi arī 1.3. punktā aprakstītajā nolūkā vākt statistiku.
Ja vēlies pievienoties IKEA FAMILY lojalitātes programmai, tev ir jāpiekrīt IKEA FAMILY noteikumiem un nosacījumiem un jāsniedz iepriekš minētie personas dati. Nesniedzot šos personas datus, tu nevari pievienoties IKEA FAMILY lojalitātes programmai.
Reģistrējoties IKEA FAMILY lojalitātes programmai, tu izveido IKEA lietotāja kontu. Vairāk par IKEA lietotāja kontu var uzzināt 1.1. punktā.
Sniedzot savus personas datus, tu apliecini, ka tie ir precīzi un pareizi. Ja informācija norādīta neprecīzi, tā nekavējoties jālabo. Sniegto informāciju par sevi vari mainīt, reģistrējot IKEA FAMILY karti savā FAMILY lietotāja kontā.

Tiešā mārketinga piedāvājumi (īpašie piedāvājumi, aptaujas, pasākumi utt.) IKEA FAMILY lojalitātes programmas biedriem
Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
Vārds (šos datus ievāc līdz 2019. gada 08. jūlijam), dzimšanas datums (šos datus ievāc līdz 2019. gada 08. jūlijam), valsts (šos datus ievāc līdz 2019. gada 08. jūlijam), dzimums, vai ir bērni vecumā līdz 12 gadiem, pilsēta, valoda, pirkumu vēsture, izmantojot IKEA FAMILY karti, IKEA FAMILY kartes numurs, preču izlase,
e-pasta adrese, informācija par jaunumu saņēmēja darbībām (informācija par to, vai ir izlasīti jaunumi, kad tie izlasīti un cik reizes izlasīti (vai atvērti), vai pārsūtīti, kāda operētājsistēma izmantota, kāds e-pasta serveris izmantots, ieskaitot servera atrašanās vietu).
Mēs apstrādājam personas datus tiešā mārketinga nolūkos, pamatojoties uz tavu piekrišanu; balstoties uz mūsu leģitīmajām interesēm piedāvāt preces un/vai pakalpojumus, kas derētu tieši tev, mēs veicam profilēšanu.

Mēs sūtām tev informāciju par mūsu precēm, pakalpojumiem, piedāvājumiem un reklāmas pasākumiem, bet darām to tikai tad, ja esi devis piekrišanu saņemt šādu informāciju. 
Ja esi piekritis saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus savā e-pastā, mēs nolūkā saprast, vai mūsu sūtītā informācija ir tev svarīga,  mēs sekojam aktivitātēm saistībā ar jaunumiem (vai jaunumi ir izlasīti, kad tie izlasīti, cik reizes lasīti (vai atvērti), vai pārsūtīti, kāda operētājsistēma un e-pasta serveris izmantoti, ieskaitot servera atrašanās vietu). 
Lai piedāvātu preces un/vai pakalpojumus, kas derētu tieši tev, mēs arī sagatavojam individuālus tiešā mārketinga piedāvājumus, kas balstīti profilēšanā, t. i., atbilstoši tavam vecumam (šos datus ievāc līdz 2019. gada 08. jūlijam), valstij (šos datus ievāc līdz 2019. gada 08. jūlijam), dzimumam, pilsētai, tam, vai ir bērni vecumā līdz 12 gadiem, pirkumu vēsturei un preču izlasei.
Iespējams, dažreiz mēs uzaicināsim tevi uz īpašiem pasākumiem vai lūgsim piedalīties kādā aptaujā, piem., par to, kādas preces tev patīk, kāpēc tu kaut ko pērc vai kāds izskatās tavs sapņu mājoklis. Mēs to darām, lai uzzinātu, kas tev patīk, un lai labāk pieskaņotu piedāvājumus tavām vajadzībām. Piedalīšanās aptaujās vai pasākumos ir brīvprātīga.
Tu vari atteikties no IKEA FAMILY tiešā mārketinga piedāvājumiem, mainot iestatījumus savā FAMILY lietotāja kontā, nospiežot saiti abonēšanas anulēšanai e-pastā vai sazinoties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Spēles un/vai konkursi IKEA FAMILY kartes lietotājiem
Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
Vārds (šos datus ievāc līdz 2019. gada 08. jūlijam), uzvārds (šos datus ievāc līdz 2019. gada 08. jūlijam), pirkumu vēsture, izmantojot IKEA FAMILY karti (pirkuma datums un laiks, kases čeka numurs, preču nosaukumi, daudzums, cena, kopējais pirkumu skaits), IKEA FAMILY kartes numurs, e-pasta adrese, tālruņa numurs (šos datus ievāc līdz 2019. gada 08. jūlijam).

Uzvarētājiem: vārds, uzvārds, personas kods, balvas vērtība un/vai citas dāvanas, paraksts, adrese (gadījumos, kad balva vai dāvana tiek piegādāta mājās).
Tava piekrišana. 
Uzvarēšanas gadījumā datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumā noteiktā pienākuma pildīšana.
Ja attiecībā uz spēli/izlozi un/vai konkursu tiek saņemta sūdzība, šādā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir leģitīmās intereses aizsargāt mūsu tiesības.

Reģistrējot IKEA FAMILY karti vai pierakstoties IKEA lietotāja kontā, tu vari izlemt, vai piedalīties IKEA kartes lietotājiem paredzētajās spēlēs un/vai konkursos. Piedalīšanās ir brīvprātīga. Piekrītot piedalīties spēlēs un/vai konkursos, tu piekrīti un saproti, ka tavi iepriekš sniegtie dati attiecībā uz IKEA FAMILY karti atbilstoši spēles un/vai konkursa noteikumiem tiks automātiski iekļauti visās mūsu organizētajās IKEA FAMILY kartes lietotājiem paredzētajās spēlēs un/vai konkursos bez papildu reģistrācijas vai paziņojuma. Tu piekrīti arī tam, ka uzvaras gadījumā IKEA FAMILY numurs tiks publiski paziņots konkursa un/vai spēles tīmekļa vietnē vai sociālajos tīklos.
Ja esi piekritis piedalīties IKEA FAMILY kartes lietotājiem paredzētajās spēlēs un/vai konkursos, mēs apstrādāsim tavus personas datus nolūkā organizēt, īstenot un administrēt spēles un/vai konkursus, noteikt uzvarētājus, paziņot uzvarētājus, izsniegt balvas un/vai citas dāvanas, kā arī uzvaras gadījumā apstrādāsim personas datus ar mērķi pildīt mūsu nodokļu likumdošanā noteiktos pienākumus: aprēķinātu nodokļus un iesniegtu attiecīgajām iestādēm informāciju par maksājumiem. Ja attiecībā uz spēlēm un/vai konkursiem tiek saņemta sūdzība, šādā gadījumā personas datus apstrādā, lai celtu, apmierinātu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
Tev ir tiesības atsaukt savu piekrišanu vākt un apstrādāt personas datus IKEA FAMILY kartes lietotājiem paredzētajām spēlēm un/vai konkursiem jebkurā laikā, neskarot datu vākšanas un apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas. Piekrišanu var atsaukt IKEA lietotāja kontā vai sazinoties ar mums (informācija saziņai norādīta tālāk).
Vairāk par to, kā mēs apstrādājam personas datus spēļu un/vai konkursu vajadzībām, cik ilgi tos uzglabājam un kam nosūtām, var uzzināt mūsu vispārīgās Privātuma politikas 1.7. punktā(https://www.ikea.lv/lv/privacy-policy).

IKEA kataloga pasūtīšana un piegāde
Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese. Tava piekrišana ‒ to uzskata par dotu brīdī, kad aizpildi pieteikuma formu.

Pievienojoties IKEA FAMILY lojalitātes programmai, tev ir iespēja izmantot lojalitātes programmas dalībnieku priekšrocības, arī pasūtīt IKEA katalogu uz savām mājām. Katalogu pasūtīt nav obligāti, tu vari izlemt – pasūtīt vai ne. Katalogu var pasūtīt noteiktā laika periodā, kas norādīts tīmekļa vietnē IKEA.lv, aizpildot tam paredzētu pieteikuma formu.

Mēs vācam datus ‒ vārdu, uzvārdu un adresi, lai varētu piegādāt IKEA katalogu adresē, ko norādi pieteikuma formā, un e-pasta adresi, lai varētu tevi identificēt kā IKEA FAMILY lojalitātes programmas dalībnieku un statistikas vākšanas nolūkā.
Vārdu, uzvārdu un adresi uzglabā līdz kataloga izplatīšanas laikposma beigām, taču ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. oktobrim. E-pasta adresi uzglabās statistikas vākšanas nolūkā, taču ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim.
Mēs nosūtīsim tavus datus uzņēmumam, kas piegādās katalogu uz tevis norādīto adresi pieteikumā (datu apstrāde Latvijā) un uzņēmumam, kas minēts šīs privātuma politikas 4 a) 2) punktā.
Tev ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu savu personas datu vākšanai un apstrādei iepriekš minētajā nolūkā, taču tas neietekmē datu vākšanas un apstrādes leģitimitāti pirms dotās piekrišanas atsaukšanas. Piekrišanu var atsaukt, sazinoties ar mums pa e-pastu ikea@IKEA.lv vai izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

1.3. Statistiskā analīze
Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
Vecums (šos datus ievāc līdz 2019. gada 08. jūlijam), valsts (šos datus ievāc līdz 2019. gada 08. jūlijam), dzimums, vai ir bērni vecumā līdz 12 gadiem, pilsēta, valoda, pirkumu vēsture, izmantojot IKEA FAMILY karti, preču izlase Mūsu likumīgās intereses, tas ir, statistikas datu vākšana un ziņojumu sagatavošana, kas nepieciešama tālāk norādītajā nolūkā.

Mēs automatizēti apstrādājam apkopotus personas datus statistikas vākšanas nolūkā, piemēram, analizējam, kādas preces pievienotas izlasei, jo šāda informācija mums palīdz  gūt priekšstatu par IKEA pircējiem, veidot tirgus stratēģiju un, kad ir noskaidrotas pircēju vajadzības, uzlabot IKEA preces un pakalpojumus. Statistiskajai analīzei nav ne juridiska, ne cita nozīmīga efekta. 

1.4. Tiešais mārketings
Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
Ja esi izveidojis IKEA lietotāja kontu: vārds, e-pasta adrese, informācija par jaunumu saņēmēja darbībām (informācija par to, vai ir izlasīti jaunumi, kad tie izlasīti un cik reizes izlasīti (vai atvērti), vai pārsūtīti, kāda operētājsistēma un kāds e-pasta serveris izmantoti, ieskaitot servera atrašanās vietu), preču izlase, pēc izvēles: dzimums, vai ir bērni vecumā līdz 12 gadiem, pilsēta, valoda.

Ja neesi izveidojis IKEA lietotāja kontu: vārds, e-pasta adrese, informācija par jaunumu saņēmēja darbībām (informācija par to, vai ir izlasīti jaunumi, kad tie izlasīti un cik reizes izlasīti (vai atvērti), vai pārsūtīti, kāda operētājsistēma un kāds e-pasta serveris izmantoti, ieskaitot servera atrašanās vietu
Mēs apstrādājam personas datus tiešā mārketinga nolūkos, pamatojoties uz tavu piekrišanu; balstoties uz mūsu leģitīmajām interesēm piedāvāt preces un/vai pakalpojumus, kas derētu tieši tev, mēs veicam profilēšanu.

Ja tu mūsu tīmekļa vietnē piekrīti saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus, mēs tev pa e-pastu sūtīsim informāciju par mūsu precēm, pakalpojumiem, īpašajiem piedāvājumiem un atlaidēm. Iespējams, dažreiz mēs uzaicināsim tevi uz īpašiem pasākumiem vai lūgsim piedalīties kādā aptaujā, piem., par to, kādas preces tev patīk, kāpēc tu kaut ko pērc vai kāds izskatās tavs sapņu mājoklis. Mēs to darām, lai uzzinātu, kas tev patīk, un lai labāk pieskaņotu piedāvājumus tavām vajadzībām. Šīs informācijas sniegšana ir pilnīgi brīvprātīga, un tev nav obligāti jāatbild uz aptaujas jautājumiem vai jāpiedalās pasākumā. Ja esi piekritis saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus savā e-pastā, mēs vācam informāciju par aktivitātēm saistībā ar jaunumiem (vai jaunumi ir izlasīti, kad tie izlasīti, cik reizes lasīti (vai atvērti), vai pārsūtīti, kāda operētājsistēma izmantota, kāds e-pasta serveris, ieskaitot servera atrašanās vietu), lai saprastu, vai mūsu sūtītā informācija ir tev svarīga. 
Ja esi izveidojis IKEA lietotāja kontu un pēc izvēles sniedzis papildinformāciju, mēs ar profilēšanas metodi veidojam īpašus tiešā mārketinga piedāvājumus tieši tev, piemēram, balstoties uz tavu dzimumu, pilsētu, vai ir bērni vecumā līdz 12 gadiem, preču izlasi, lai piedāvātu preces un/vai pakalpojumus, kas labāk atbilstu tavām vajadzībām.
Tu vari atteikties no IKEA FAMILY tiešā mārketinga piedāvājumiem, mainot iestatījumus savā IKEA FAMILY lietotāja kontā, nospiežot saiti abonēšanas anulēšanai e-pastā vai sazinoties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.
Piesakoties tiešā mārketinga piedāvājumu saņemšanai, to apliecini, ka norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un ka esi sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu.

2.    Kā mēs vācam informāciju par tevi?
Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu sniedz mums savus personas datus, piesakoties IKEA FAMILY kartei vai izveidojot IKEA FAMILY lietotāja kontu, sazinies ar mums, izmanto karti vai piesakies jaunumu saņemšanai.

3.    Cik ilgi mēs paturam tavus personas datus?
IKEA FAMILY lojalitātes programmas vajadzībām norādītos personas datus (ieskaitot tiešā mārketinga piedāvājumus IKEA FAMILY lojalitātes programmas dalībniekiem) uzglabā, līdz tu izbeidz dalību IKEA FAMILY lojalitātes programmā vai citādi pieprasi dzēst savus personas datus, vai 5 gadus pēc pēdējās IKEA FAMILY kartes izmantošanas veikalā. 
Tavus personas datus FAMILY lietotāja kontā (ieskaitot datus tiešā mārketinga piedāvājumiem IKEA lietotāja konta lietotājiem) uzglabā 5 gadus pēc pēdējās pieteikšanās vai līdz datumam, kad izlemsi dzēst savu lietotāja kontu. Informāciju par e-pasta ziņojumiem, piemēram, par apstiprinājuma e-pastu, ko nosūtām, ja izveido IKEA lietotāja kontu tīmekļa vietnē, vai e-pastu gadījumā, ja pieprasi atjaunot aizmirstu paroli uzglabājam šādu laikposmu: e-pasta ziņojuma saturu: 72 stundas, e-pasta ziņojuma nosaukumu – 15 dienas; informāciju par īsziņām, piemēram, ja esi reģistrējis IKEA lietotāja kontu veikalā, un mēs esam nosūtījuši apstiprinājuma ziņojumu, uzglabā 72 stundas.
Datus statistiskās analīzes veikšanai uzglabā tikpat ilgi kā IKEA lietotāja konta vai IKEA FAMILY datus.
Personas datus tiešā mārketinga piedāvājumiem (izņemot tiešā mārketinga piedāvājumus IKEA FAMILY lojalitātes programmas dalībniekiem vai IKEA lietotāja konta lietotājiem) tīmekļa vietnē uzglabā tik ilgi, kamēr vēlies saņemt no mums tiešā mārketinga piedāvājumus, taču ne ilgāk kā 6 mēnešus pēc pēdējām ar jaunumiem veiktajām darbībām. 

4.    Kam mēs izpaužam personas datus?
Mēs izpaužam tavus personas datus:
a)    uzņēmumiem, ar ko sadarbojamies
Personas datus izpauž uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, t.i., mūsu datu apstrādātājiem:
1) IT sistēmu uzturēšanas uzņēmumiem un IT atbalsta uzņēmumiem, kas apstrādā personas datus Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā;
2) uzņēmumam, kas sniedz tiešā mārketinga jaunumu sūtīšanas pakalpojumus un kas atrodas Lietuvā. Uzņēmums iesaista arī apakšuzņēmējus datu apstrādei, kas sniedz datu centra pakalpojumus un apstrādā personas datus Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā. Citiem apakšuzņēmējiem, kas apstrādā datus un kas sniedz datu centra, satura piegādes, klientu apkalpošanas, komunikācijas pakalpojumus, datus nosūta uz ASV. Minētajiem apstrādātājiem ASV datus nosūta atbilstoši privātuma vairoga nosacījumiem, t.i., saskaņā ar vienošanos starp Eiropas Savienību un ASV valdību;
3) uzņēmumam, kas sniedz e-pasta ziņojumu sūtīšanas pakalpojumus un kas atrodas ASV; šim uzņēmumam datus nosūta atbilstoši privātuma vairoga nosacījumiem;
4) uzņēmumam, kas sniedz SMS centra pakalpojumus un apstrādā datus Lietuvā;
5) UAB Felit (IKEA Lietuva), kas sniedz atbalsta un administrācijas pakalpojumus un apstrādā personas datus Lietuvā.
Šiem uzņēmumiem ir jānodrošina atbilstoši datu drošības pasākumi, un datus nedrīkst izmantot neatļautā nolūkā; uzņēmumiem jānodrošina, ka arī to piegādātāji rīkojas tāpat. Vairāk informācijas par personas datu drošības pasākumiem, nosūtot šos datus ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas var uzzināt, iesniedzot mums pieprasījumu.
b)    citiem
Domstarpību gadījumā mēs nosūtām tavus personas datus juridiskajiem padomniekiem.
c)    valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī citām personām, kas pilda likumā noteiktās funkcijas
Mēs nosūtām tavus personas datus valsts un pašvaldību iestādēm un citām personām, kas pilda likumā noteiktās funkcijas, saskaņā ar šo iestāžu vai personu pieprasījumu, vai arī, lai īstenotu mūsu likumīgās tiesības celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības.

5.    Personas datu aizsardzība
Attiecībā uz tevis sniegtajiem personas datiem mēs ievērojam šādus piesardzības pasākumus:
a)    Drošība
Tavu personas datu aizsardzībai pret dažādiem apdraudējumiem, piemēram, iznīcināšanu, pazaudēšanu, mainīšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļūšanu mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Tavus personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam.

6.    Tavas tiesības 
Tev ir tiesības
a)    piekļūt saviem datiem – tev ir tiesības iegūt no mums informāciju par to, vai mēs apstrādājam tavus personas datus un gadījumos, kad tā ir, piekļūt saviem personas. Tāpēc mēs šajā privātuma politikā jau iepriekš informējam par apstrādes darbībām. Ja tev radušies jautājumi vai tu gribētu uzzināt vairāk par to, kādu informāciju par tevi mēs apstrādājam, tu vienmēr vari ar mums sazināties, un mēs sniegsim vairāk informācijas.
b)    labot savus datus – tev ir tiesības pieprasīt, lai mēs izlabojam nepareizus personas . Savus personas datus tu vari labot arī savā IKEA lietotāja kontā.
c)    dzēst savus datus – zināmos apstākļos tev var būt tiesības uz tavu personas datu dzēšanu, ja tu uzskati, ka mums vairs nav nepieciešamības tos uzglabāt; Ja iepriekš esi devis piekrišanu, tu vari izlemt to atsaukt. Šīs tiesības nav spēkā tad, ja apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu vārda un informācijas brīvību, lai pildītu likumā noteiktās prasības vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
d)    noteiktos gadījumos personīgi saņemt vai nosūtīt savus personas datus citam uzņēmumam ((šīs tiesības sauc par tiesībām uz datu pārnešanu). Šīs tiesības attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir tava piekrišana vai līgums, kā arī tad, kad apstrāde notiek automatizēti;
e)    ierobežot savu datu apstrādi – noteiktos apstākļos tev ir tiesības ierobežot savu personas datu . Tas nozīmē, ka mēs turpināsim uzglabāt tavus datus, taču uz laiku pārtrauksim jebkādu cita veida apstrādi. Kādos gadījumos tu varētu to vēlēties? Piemēram, ja esi mūs lūdzis labot nepareizu informāciju. Šādā gadījumā var būt, ka tu gribētu, lai mēs pārtraucam apstrādi līdz brīdim, kad informācija būs pareiza.
f)    iebilst pret savu datu apstrādi – tev ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam tavus datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses. Tā var rīkoties gadījumā, ja uzskati, ka tavas personīgās intereses ir svarīgākas par mūsējām. 
g)    iebilst pret savu datu apstrādi – tev ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam tavus datus tiešā mārketinga nolūkos, tostarp profilēšanas nolūkā;
h)    jebkurā laikā atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei.

Lai īstenotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedz mums vai Datu aizsardzības speciālistam rakstisku pieprasījumu (kontaktinformācija minēta tālāk).

Tev ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv) ja uzskati, ka mēs neapstrādājam personas datus atbilstoši piemērojamai likumdošanai.

7.    Izmaiņas mūsu privātuma politikā
Mēs regulāri pārskatām savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2019. gada 08. jūlijā.

8.    Kontakti
Ja tev ir jautājumi par tavu personas datu apstrādi, prasības vai arī tu vēlētos sniegt atsauksmi, lūdzu, sazinies ar mums:
SIA Paul Mason Properties, reģistrācijas numurs: 50103951541, juridiskā adrese: Biķeru iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija, tālruņa numurs: +371 63301000, e-pasta adrese: info@IKEA.lv.

Datu aizsardzības speciālists: dpo@IKEA.lv
Tu vari sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu arī nosūtot mums vēstuli uz iepriekš minēto adresi, ar norādi, ka tā ir Datu aizsardzības speciālistam.