IKEA Family

IKEA Family noteikumi un nosacījumi

Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz IKEA Family lojalitātes programmu, IKEA Family lojalitātes kartes izmantošanu un priekšrocībām šīs programmas ietvaros un ir spēkā Latvijas Republikas teritorijā.

•    IKEA Family lojalitātes karti izsniedz Paul Mason Properties SIA, un lojalitātes karte ir Paul Mason Properties SIA īpašums.
•    Paul Mason Properties SIA patur tiesības: (a) izbeigt IKEA Family lojalitātes programmu vai jebkurā laikā mainīt vai grozīt IKEA Family lojalitātes programmas darbības nosacījumus bez rakstiska paziņojuma, informējot par to tīmekļa vietnē www.IKEA.lv; (b) atteikties izdot IKEA Family lojalitātes kartes; un (c) ar pamatotu iemeslu*, atsaukt vai anulēt IKEA Family lojalitātes kartes.
•    Lai kļūtu par IKEA Family lojalitātes programmas dalībnieku, ir jāaizpilda IKEA Family lojalitātes programmas pieteikums (kurā obligāti jānorāda tikai e-pasta adrese) vai jāizveido IKEA lietotāja konts un jāizvēlas iespēja kļūt par IKEA Family lojalitātes programmas dalībnieku. IKEA Family lojalitātes programmas pieteikumu vai IKEA lietotāja konta pieteikumu var aizpildīt tīmekļa vietnē www.IKEA.lv
•    Sākot ar 2019. gada 8. jūliju, jaunie IKEA Family lojalitātes programmas dalībnieki saņems tikai digitālo IKEA Family lojalitātes karti; šī karte tiks nosūtīta uz lojalitātes programmas dalībnieka e-pasta adresi. 
•    Dalībnieki, kas pieteikušies lojalitātes programmai pirms 2019. gada 8. jūlija, var izmantot abu veidu lojalitātes kartes – digitālo un plastikāta. Ja plastikāta lojalitātes kartes lietotājs savā IKEA lietotāja kontā lejupielādē digitālo karti, digitālās kartes numurs un tās sniegtās priekšrocības ir tādi paši kā plastikāta kartei.
•    Lojalitātes programmas dalībniekiem digitālā karte ir pieejama lietotāja kontā tīmekļa vietnē www.IKEA.lv; digitālo karti, piesakoties dalībai IKEA Family lojalitātes programmā, nosūta arī uz programmas dalībnieka e-pasta adresi. 
•    Abu veidu kartes – gan plastikāta, gan digitālā – ir līdzvērtīgs pierādījums lojalitātes programmas dalībnieka statusam.
•    Paraksts lojalitātes programmas pieteikuma anketā un/vai IKEA Family lojalitātes kartes lietošana nozīmē piekrišanu šiem noteikumiem un nosacījumiem.
•    Aizpildot IKEA Family lojalitātes programmas pieteikuma anketu, ir jāsniedz patiesi personas dati.
•    Lojalitātes karti var izmantot tikai IKEA Latvija veikalā.
•    IKEA Family lojalitātes karti nevar nodot tālāk, to drīkst izmantot tikai tā persona, kurai konkrētā karte izsniegta.
•    IKEA Family karti nevar izmantot kā debetkarti vai kredītkarti vai kā garantijas karti.
•    Dalību IKEA Family lojalitātes programmā var pārtraukt jebkurā laikā tīmekļa vietnē www.IKEA.lv vai sazinoties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu, rakstot uz e-pasta adresi info@IKEA.lv vai zvanot uz tālruņa numuru +371 6330 1000.
•    IKEA Family lojalitātes programmas sniegtās priekšrocības ir aprakstītas: https://www.ikea.lv/lv/page/ikeafamilybenefits.

* Pamatots iemesls var būt, piemēram: (i) jebkādi programmas nosacījumu pārkāpumi vai pārkāpumu mēģinājumi; (ii) IKEA Family lojalitātes kartes lietošana vai lietošanas mēģinājumi, kas ir pretrunā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem; vai (iii) pamatotas aizdomas par lojalitātes programmas dalībnieka negodīgumu attiecībā uz lojalitātes programmu; (iv) kartes nelietošana vairāk nekā piecus gadus.

Preču bezmaksas apdrošināšana
Tālāk aprakstītie noteikumi un nosacījumi attiecas uz preču bezmaksas apdrošināšanu IKEA Family lojalitātes programmas ietvaros; apdrošināšana attiecas uz nejaušiem jaunu preču bojājumiem, vedot tās mājās. Pie kases jāuzrāda IKEA Family lojalitātes karte.
•    Šī priekšrocība ir piešķirta tikai IKA Family lojalitātes programmas dalībniekiem.
•    Apdrošināšana ir spēkā tikai tad, ja preces pirkšanas brīdī ir uzrādīta IKEA Family lojalitātes karte.
•    Apdrošināšana attiecas tikai uz pirkumiem IKEA Latvija veikalā.
•    Apdrošināšana neattiecas uz pirkumiem IKEA Bistro, IKEA Zviedrijas pārtikas preču veikalā, IKEA Restorānā un uz precēm, kas ir iegādātas, izmantojot IKEA dāvanu kartes.
•    Apdrošināšana neattiecas uz pirkumiem, ko sagatavo, transportē, montē vai uzstāda, izmantojot IKEA papildu pakalpojumus; šādos gadījumos ir spēkā sadarbības partnera, kas veic iepriekš minēto, noteikumi un nosacījumi.
•    Apdrošināšana neattiecas uz grieztiem audumiem vai precēm, kas pasūtītas atbilstoši klienta specifikācijām, piemēram, pēc pasūtījuma izgatavotām virtuves darba virsmām.
•    Apdrošināšana neattiecas uz pirkumiem Nocenoto preču nodaļā.
•    Atdodot atpakaļ bojātas preces, ir IKEA Family lojalitātes karte ir jāuzrāda kopā ar pirkuma čeku vai rēķinu.
•    Preces, kam konstatēti bojājumi, apmaina pret tādām pašām vai līdzvērtīgām precēm vai izsniedz kuponu vērtībā, kas atbilst bojātās preces pārdošanas cenai.
•    Preču atpakaļatdošana un apmaiņa ir iespējama IKEA Latvija veikalā, bet nav iespējama, sazinoties ar Klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni, e-pastā vai tiešsaistē.
•    IKEA Family lojalitātes programmas dalībnieki var atdot bojātās preces atpakaļ 90 dienu laikā, sākot ar pirkuma datumu.
•    Šī apdrošināšana papildina citus varbūtējos apdrošināšanas nosacījumus.
•    Šī apdrošināšana papildina pašreizējo IKEA preču atpakaļatdošanas politiku.
•    Šī apdrošināšana neietekmē un neatceļ likumīgās tiesības.