Lielākā daļa cilvēku redz IKEA preces. Mēs redzam daudz iedvesmojošu darba iespēju.
Mēs uzskatām, ka ikviens cilvēks var sniegt kaut ko unikālu.

Mūsu komandu veido dažādi, praktiski un vienkārši cilvēki – mājokļa labiekārtošanas entuziasti. Mūsu darbinieki ir no visas pasaules, un mūs vieno kopīga vīzija: “radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem”. Vīziju varam īstenot, jo turam godā cilvēciskas vērtības. Šīs vērtības vada mūs darba procesā un veido iekļaujošu, entuziasma pilnu un godīgu darba kultūru. Mēs meklējam cilvēkus, kas atbalsta mūsu pozitīvo attieksmi un vērtības.